TÜRMOB

TÜRMOB TAKVİM

18.08.2014 - 26.08.2014
1-15 Ağustos 2014 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi