İÇERİK

Genel Kurul'a Sunulacak Mevzuat Değişiklik Taslakları

1- SMMM ve YMM'lerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik…>>>tıklayınız
    Uygulamalı Gösterim…>>>tıklayınız

2- SMMM'ler Odaları Yönetmeliği…>>>tıklayınız
    Uygulamalı Gösterim…>>>tıklayınız

3- YMM'ler Odaları Yönetmeliği…>>>tıklayınız
     Uygulamalı Gösterim…>>>tıklayınız

4- TÜRMOB Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik…>>>tıklayınız
     Uygulamalı Gösterim…>>>tıklayınız

5- SMMM'lik  ve YMM'lik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliği…>>>tıklayınız
     Uygulamalı Gösterim…>>>tıklayınız

6- SMMM'ler ve YMM'lerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
    Yönetmelik…>>>tıklayınız
    Uygulamalı Gösterim…>>>tıklayınız

7- TÜRMOB ile YMM'ler Odaları ve SMMM'ler Odaları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik…>>>tıklayınız
    Uygulamalı Gösterim…>>>tıklayınız

8- SMMM''lik Kanunu Disiplin Yönetmeliği…>>>tıklayınız
    Uygulamalı Gösterim…>>>tıklayınız

9- YMM'lik ve SMMM'lik Sınav Yönetmeliği…>>>tıklayınız
    Uygulamalı Gösterim…>>>tıklayınız

10- SMMM'lik Staj Yönetmeliği…>>>tıklayınız
     Uygulamalı Gösterim…>>>tıklayınız

11- Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri İçin İşyeri, Hizmet ve Kalite Güvence İlke ve Esasları Hakkında Mecburi Meslek Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Mecburi Meslek Kararı…>>>tıklayınız
    Uygulamalı Gösterim…>>>tıklayınız