Taleplerimiz üzerine 2013/2. Dönem Üç aylık geçici vergi beyannamesinin verilme ve ödeme süreleri...

5.8.2013
Taleplerimiz üzerine 2013/2. Dönem Üç aylık geçici vergi beyannamesinin verilme ve ödeme süreleri 19 Ağustos 2013 tarihine uzatılmıştır.

Maliye Bakanlığına gönderilen yazı için tıklayınız.
Gelir Vergisi Sirküleri/90 için tıklayınız.