Elektronik Kütüphane

Kütüphanemizde 2900 adet dijital yayın bulunmaktadır.

25.04.2017/57 Mevzuat Sirküleri Sigorta Primi Teşvik, Destek ve İndirimlerde Yasaklamaya İlişkin Usul ve Esaslar
24.04.2017/56 Mevzuat Sirküleri Yeminli Mali Müşavirlerin e-Defter Uygulamaları Kapsamında Defter Tasdik Bilgisi ve Belge Kayıtlarının Tespitine Yönelik İşlemleri Konusunda Düzenleme Yapıldı
TÜRMOB Bizden Haberler Sayı : 23 TÜRMOB Bizden Haberler TÜRMOB Bizden Haberler Sayı : 23
19.04.2017/55 Mevzuat Sirküleri 2017 Yılında Asgari Ücret Desteğinin Devamına İlişkin Uygulama Esasları
19.04.2017/54 Mevzuat Sirküleri İlave İstihdam Sigorta Prim Teşviki
Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi Sayı-51 Muhasebe ve Denetime Bakış *Ağırlıklı ve Kapsamlı Nakit Dönüşüm Süresi : Varsayımsal Veriler Üzerinden Bir Örnek Hesaplama * Kurumsal Sosyal Sorumluluk – Kazanç Yönetimi ve Finansal Performans İlişkisi * Türkiye’de Finansal Tabloların Kamu İktisadi Teşebbüslerindeki (KİT) Gelişimi *Türkiye Enerji Sektöründe Sermaye Yapısını Belirleyen Değişkenlerin Analizi: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Sektör Bilançoları Üzerinde Bir Araştırma *Değişken Risk Algısı ve İç Denetim *Türkiye’de Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Uyumun Firmaların Kazanç Kalitesi Üzerine Etkisi…
TÜRMOB Bizden Haberler Sayı : 22 TÜRMOB Bizden Haberler TÜRMOB Bizden Haberler Sayı : 22
13.04.2017/53 Mevzuat Sirküleri Gelir İdaresi Başkanlığı, 6770 Sayılı Kanun Gereğince Ertelenen, Aralık 2016 Ayına Ait Sigorta Primlerinin 2016 Yılı Kazancının Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınamayacağına İlişkin Özelge Yayımlamıştır. Birliğimizce, Bu Özelgenin Yeniden Gözden Geçirilmesi İçin Gelir İdaresi Başkanlığı’na Başvuru Yapılmıştır.
Meslek Mevzuatı E-Kitap 3568 Sayılı Yasa, Yönetmelikler, Mecburi Meslek Kararları
TÜRMOB Bizden Haberler Sayı : 21 TÜRMOB Bizden Haberler TÜRMOB Bizden Haberler Sayı : 21
Katma Değer Vergisinde Tam ve Kısmi Tevkifatı Uygulaması E-Kitap Katma Değer Vergisinde Tam ve Kısmi Tevkifatı Uygulaması
09.08.2016/96 Mevzuat Sirküleri 6728 sayılı Kanun ile Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamaya konulmuştur
22.03.2016/53 Mevzuat Sirküleri Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapıldı
ISGM-17.03.2016/14 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından “Lise/Dengi Öğrenim Ve Yüksek Öğrenim Mezunu Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası” Konulu 2016/6 Sayılı Genelge Yayımlandı
19.08.2016/102 Mevzuat Sirküleri Özel Sirküler : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun
09.12.2015/166 Mevzuat Sirküleri Özel Sirküler : 2016 Yılında İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri
ISGM-14.06.2016/27 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri 1 Temmuz 2016 İtibariyle İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri Tüm İşyerleri İçin Geçerli Olacak
24.08.2016/103 Mevzuat Sirküleri Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Sıra No: 1)
ISGM-08.04.2016/17 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2013/30 sayılı Genelge yayımlandı
29.03.2016/55 Mevzuat Sirküleri Elektronik Tebligat Uygulaması 1 Nisan 2016 Tarihi İtibariyle Başlıyor
09.08.2016/96 Mevzuat Sirküleri 6728 sayılı Kanun ile Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamaya konulmuştur
2015 Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi E-Kitap 2015 Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi
09.12.2015/166 Mevzuat Sirküleri Özel Sirküler : 2016 Yılında İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri
Katma Değer Vergisinde Tam ve Kısmi Tevkifatı Uygulaması E-Kitap Katma Değer Vergisinde Tam ve Kısmi Tevkifatı Uygulaması
22.03.2016/53 Mevzuat Sirküleri Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapıldı
19.08.2016/102 Mevzuat Sirküleri Özel Sirküler : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun
ISGM-17.03.2016/14 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından “Lise/Dengi Öğrenim Ve Yüksek Öğrenim Mezunu Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası” Konulu 2016/6 Sayılı Genelge Yayımlandı
24.08.2016/103 Mevzuat Sirküleri Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Sıra No: 1)
ISGM-14.06.2016/27 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri 1 Temmuz 2016 İtibariyle İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri Tüm İşyerleri İçin Geçerli Olacak
ISGM-08.04.2016/17 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2013/30 sayılı Genelge yayımlandı