Elektronik Kütüphane

Kütüphanemizde 2778 adet dijital yayın bulunmaktadır.

19.10.2016/125 Sirküler Rapor (Mevzuat) Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı
19.10.2016/124 Sirküler Rapor (Mevzuat) 2016/9214 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı Arasında 2 Haziran 1987 Tarihinde Ankara’da İmzalanan Gelir Üzerinden Alınan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanması Hakkında Karar Yayımlandı
Gündemde Öne Çıkanlar Gündemde Öne Çıkanlar Gündemde Öne Çıkanlar Sayı :64 / Ekim 2016
Sayı: 238 Ekim 2016 Bilanço Dergileri Bilanço Dergisi Sayı: 238 Ekim 2016 * TÜRMOB Hizmet ve Eğitim Binası açıldı * 77. Başkanlar Kurulu toplandı * TESMER 7. Merkez Kurul Toplantısı
11.10.2016/123 Sirküler Rapor (Mevzuat) İşyeri Kira Ödemelerinin Banka, Benzeri Finans Kurumları veya Posta İdarelerince Düzenlenen Belgelerle Tevsik Edilme Zorunluluğu Düzenlemesine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı
11.10.2016/122 Sirküler Rapor (Mevzuat) Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7) Yayımlandı
11.10.2016/121 Sirküler Rapor (Mevzuat) Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 77) Yayımlandı
06.10.2016/120 Sirküler Rapor (Mevzuat) Gider Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 293) Yayımlandı
06.10.2016/119 Sirküler Rapor (Mevzuat) Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 90) Yayımlandı
06.10.2016/118 Sirküler Rapor (Mevzuat) Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 48) Yayımlandı
Katma Değer Vergisinde Tam ve Kısmi Tevkifatı Uygulaması E-Kitap Katma Değer Vergisinde Tam ve Kısmi Tevkifatı Uygulaması
09.08.2016/96 Sirküler Rapor (Mevzuat) 6728 sayılı Kanun ile Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamaya konulmuştur
22.03.2016/53 Sirküler Rapor (Mevzuat) Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapıldı
ISGM-17.03.2016/14 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından “Lise/Dengi Öğrenim Ve Yüksek Öğrenim Mezunu Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası” Konulu 2016/6 Sayılı Genelge Yayımlandı
19.08.2016/102 Sirküler Rapor (Mevzuat) Özel Sirküler : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun
09.12.2015/166 Sirküler Rapor (Mevzuat) Özel Sirküler : 2016 Yılında İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri
ISGM-14.06.2016/27 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri 1 Temmuz 2016 İtibariyle İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri Tüm İşyerleri İçin Geçerli Olacak
24.08.2016/103 Sirküler Rapor (Mevzuat) Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Sıra No: 1)
ISGM-08.04.2016/17 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2013/30 sayılı Genelge yayımlandı
29.03.2016/55 Sirküler Rapor (Mevzuat) Elektronik Tebligat Uygulaması 1 Nisan 2016 Tarihi İtibariyle Başlıyor
09.08.2016/96 Sirküler Rapor (Mevzuat) 6728 sayılı Kanun ile Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamaya konulmuştur
Katma Değer Vergisinde Tam ve Kısmi Tevkifatı Uygulaması E-Kitap Katma Değer Vergisinde Tam ve Kısmi Tevkifatı Uygulaması
09.12.2015/166 Sirküler Rapor (Mevzuat) Özel Sirküler : 2016 Yılında İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri
2015 Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi E-Kitap 2015 Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi
22.03.2016/53 Sirküler Rapor (Mevzuat) Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapıldı
19.08.2016/102 Sirküler Rapor (Mevzuat) Özel Sirküler : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun
ISGM-17.03.2016/14 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından “Lise/Dengi Öğrenim Ve Yüksek Öğrenim Mezunu Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası” Konulu 2016/6 Sayılı Genelge Yayımlandı
ISGM-14.06.2016/27 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri 1 Temmuz 2016 İtibariyle İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri Tüm İşyerleri İçin Geçerli Olacak
24.08.2016/103 Sirküler Rapor (Mevzuat) Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Sıra No: 1)
ISGM-08.04.2016/17 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2013/30 sayılı Genelge yayımlandı