Elektronik Kütüphane

Kütüphanemizde 2970 adet dijital yayın bulunmaktadır.

21.08.2017/108 Mevzuat Sirküleri 2018 Yılı Bina İnşaat Metrekare Maliyet Bedelleri Belirlendi
TÜRMOB Bizden Haberler Sayı : 39 TÜRMOB Bizden Haberler TÜRMOB Bizden Haberler Sayı : 39
TÜRMOB Bizden Haberler Sayı : 38 TÜRMOB Bizden Haberler TÜRMOB Bizden Haberler Sayı : 38
TÜRMOB Bizden Haberler Sayı : 37 TÜRMOB Bizden Haberler TÜRMOB Bizden Haberler Sayı : 37
03.08.2017/107 Mevzuat Sirküleri Zorunlu Geçmiş Hesap Dönemi Bağımsız Denetimleri Rotasyon Süresinden Sayılmıyor
03.08.2017/106 Mevzuat Sirküleri Guernsey ile Bilgi Değişim Anlaşması Yürürlüğe Giriyor
Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi Sayı-52 Muhasebe ve Denetime Bakış * Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) Üyelik Süreci Kapsamında Kamu Sektöründe İç Denetim Kültürü: Kamu İç Denetçilerine Yönelik Bir Araştırma * Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisinde Yayımlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi * “TMS 18 “Hasılat” ve UFRS 15 “Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat” Standartlarının Faktoring İşletmeleri Açısından Değerlendirilmesi” * Petrol Fiyatları ve BIST 100 Hisse Senedi Getirisi İlişkisi * Süreye Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme: Bir KOBİ’de Uygulama *Geleceğin Raporlama Sistemi: Entegre Raporlama * Türkiye Açısından İleriye Yönelik Finansal Bilgilerin İncelenmesi
31.07.2017/105 Mevzuat Sirküleri Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) Uygulaması 1 Ocak 2018’de Başlıyor
TÜRMOB Bizden Haberler Sayı : 36 TÜRMOB Bizden Haberler TÜRMOB Bizden Haberler Sayı : 36
28.07.2017/104 Mevzuat Sirküleri Katma Değer Vergisi ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarında/Tutarlarında Değişiklik Yapıldı
Katma Değer Vergisinde Tam ve Kısmi Tevkifatı Uygulaması E-Kitap Katma Değer Vergisinde Tam ve Kısmi Tevkifatı Uygulaması
09.08.2016/96 Mevzuat Sirküleri 6728 sayılı Kanun ile Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamaya konulmuştur
22.03.2016/53 Mevzuat Sirküleri Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapıldı
ISGM-17.03.2016/14 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından “Lise/Dengi Öğrenim Ve Yüksek Öğrenim Mezunu Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası” Konulu 2016/6 Sayılı Genelge Yayımlandı
19.08.2016/102 Mevzuat Sirküleri Özel Sirküler : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun
09.12.2015/166 Mevzuat Sirküleri Özel Sirküler : 2016 Yılında İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri
ISGM-14.06.2016/27 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri 1 Temmuz 2016 İtibariyle İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri Tüm İşyerleri İçin Geçerli Olacak
24.08.2016/103 Mevzuat Sirküleri Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Sıra No: 1)
ISGM-08.04.2016/17 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2013/30 sayılı Genelge yayımlandı
29.03.2016/55 Mevzuat Sirküleri Elektronik Tebligat Uygulaması 1 Nisan 2016 Tarihi İtibariyle Başlıyor
09.08.2016/96 Mevzuat Sirküleri 6728 sayılı Kanun ile Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamaya konulmuştur
2015 Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi E-Kitap 2015 Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi
09.12.2015/166 Mevzuat Sirküleri Özel Sirküler : 2016 Yılında İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri
Katma Değer Vergisinde Tam ve Kısmi Tevkifatı Uygulaması E-Kitap Katma Değer Vergisinde Tam ve Kısmi Tevkifatı Uygulaması
19.08.2016/102 Mevzuat Sirküleri Özel Sirküler : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun
22.03.2016/53 Mevzuat Sirküleri Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapıldı
24.08.2016/103 Mevzuat Sirküleri Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Sıra No: 1)
29.05.2017/70 Mevzuat Sirküleri SGK Borçlarının Yeniden Yapılandırılması
ISGM-17.03.2016/14 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından “Lise/Dengi Öğrenim Ve Yüksek Öğrenim Mezunu Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası” Konulu 2016/6 Sayılı Genelge Yayımlandı
ISGM-14.06.2016/27 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri 1 Temmuz 2016 İtibariyle İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri Tüm İşyerleri İçin Geçerli Olacak