Elektronik Kütüphane

Kütüphanemizde 2686 adet dijital yayın bulunmaktadır.

26.05.2016/73 Sirküler Rapor (Mevzuat) Özel Sirküler : 2016 Yılı Emlak Vergisi Birinci Taksiti Ödeme Süresi 31 Mayıs 2016 Günü Sona Eriyor
ISGM-25.05.2016/23 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı
25.05.2016/72 Sirküler Rapor (Mevzuat) Vergi Levhası Yazdırma Süresi 31 Mayıs 2016 Günü Sona Eriyor
6. Türkiye Etik Kongresi E-Kitap İşletme Stratejisinin Bir Unsuru Olarak Etik: Planlamadan Uygulamaya
6. Türkiye Haksız Rekabet Kongresi E-Kitap Muhasebe Hizmet Kalitesi ve Rekabet
10. Türkiye Muhasebe Forumu E-Kitap Muhasebenin Diğer Disiplinlerle İlişkisi: Mesleğe Getirdiği Yenilikler, Fırsatlar ve Zoruluklar
23.05.2016/71 Sirküler Rapor (Mevzuat) Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6) Yayımlandı
23.05.2016/70 Sirküler Rapor (Mevzuat) Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı
23.05.2016/69 Sirküler Rapor (Mevzuat) Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına Dair Tebliğ (TÜRKAK: 2016/1) Yayımlandı
ISGM-23.05.2016/22 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı
Katma Değer Vergisinde Tam ve Kısmi Tevkifatı Uygulaması E-Kitap Katma Değer Vergisinde Tam ve Kısmi Tevkifatı Uygulaması
22.03.2016/53 Sirküler Rapor (Mevzuat) Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapıldı
ISGM-17.03.2016/14 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından “Lise/Dengi Öğrenim Ve Yüksek Öğrenim Mezunu Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası” Konulu 2016/6 Sayılı Genelge Yayımlandı
09.12.2015/166 Sirküler Rapor (Mevzuat) Özel Sirküler : 2016 Yılında İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri
ISGM-08.04.2016/17 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2013/30 sayılı Genelge yayımlandı
29.03.2016/55 Sirküler Rapor (Mevzuat) Elektronik Tebligat Uygulaması 1 Nisan 2016 Tarihi İtibariyle Başlıyor
ISGM-16.11.2015/20 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri Sigorta Primine Esas Kazancın Hesaplanmasına İlişkin Duyuru
Ticari Mevzuat Bülteni Şubat 2016 Sayısı Ticaret Mevzuat Bülteni Ticari Mevzuatta Gelişmeler Bülteni, TTK ve Diğer İlgili Mevzuat
ISGM-16.12.2014/7 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri Sigortalılık İşlemlerini Düzenleyen 2013/11 Sayılı Genelgede Değişiklikler Yapan 2014/32 Sayılı Genelge Yayımlandı
09.12.2014/225 Sirküler Rapor (Mevzuat) Özel Sirküler : 2015 Yılında İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri
Katma Değer Vergisinde Tam ve Kısmi Tevkifatı Uygulaması E-Kitap Katma Değer Vergisinde Tam ve Kısmi Tevkifatı Uygulaması
22.03.2016/53 Sirküler Rapor (Mevzuat) Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapıldı
09.12.2015/166 Sirküler Rapor (Mevzuat) Özel Sirküler : 2016 Yılında İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri
ISGM-17.03.2016/14 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından “Lise/Dengi Öğrenim Ve Yüksek Öğrenim Mezunu Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası” Konulu 2016/6 Sayılı Genelge Yayımlandı
2015 Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi E-Kitap 2015 Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi
ISGM-08.04.2016/17 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2013/30 sayılı Genelge yayımlandı
09.12.2014/225 Sirküler Rapor (Mevzuat) Özel Sirküler : 2015 Yılında İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri
07.12.2015/165 Sirküler Rapor (Mevzuat) Özel Sirküler : Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’na Göre Tutulacak Defterler ve Tasdik Durumları
ISGM-16.11.2015/20 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri Sigorta Primine Esas Kazancın Hesaplanmasına İlişkin Duyuru
29.03.2016/55 Sirküler Rapor (Mevzuat) Elektronik Tebligat Uygulaması 1 Nisan 2016 Tarihi İtibariyle Başlıyor