Elektronik Kütüphane

Kütüphanemizde 2727 adet dijital yayın bulunmaktadır.

ISGM-25.07.2016/36 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TARAFINDAN, İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYINLADI
25.07.2016/89 Sirküler Rapor (Mevzuat) 2016_89 BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI
Gündemde Öne Çıkanlar Gündemde Öne Çıkanlar Gündemde Öne Çıkanlar Sayı :63/ Temmuz 2016
20.07.2016/88 Sirküler Rapor (Mevzuat) 2016/2 GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE YENİDEN DEĞERLEME ORANI
Sayı: 235 Temmuz 2016 Bilanço Dergileri İftar buluşmasıYeniden varlık barışı Terörün Türkiye’ye zararı büyük 2,3 milyon kişi kredi kullandı
ISGM-15.07.2016/35 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri Haziran Ayına Ait Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Verilme Süresi 25 Temmuz 2016 Pazartesi Günü Sona Erecektir.
ISGM-15.07.2016/34 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri İş Sağlığı Ve Güvenliği Araştırma Ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı Görev, Yetki Ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı
ISGM-15.07.2016/33 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı
Ticari Mevzuat Bülteni Haziran 2016 Sayısı Ticaret Mevzuat Bülteni Ticari Mevzuatta Gelişmeler Bülteni, TTK ve Diğer İlgili Mevzuat
Ticari Mevzuat Bülteni Mayıs 2016 Sayısı Ticaret Mevzuat Bülteni Ticari Mevzuatta Gelişmeler Bülteni, TTK ve Diğer İlgili Mevzuat
Katma Değer Vergisinde Tam ve Kısmi Tevkifatı Uygulaması E-Kitap Katma Değer Vergisinde Tam ve Kısmi Tevkifatı Uygulaması
22.03.2016/53 Sirküler Rapor (Mevzuat) Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapıldı
ISGM-17.03.2016/14 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından “Lise/Dengi Öğrenim Ve Yüksek Öğrenim Mezunu Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası” Konulu 2016/6 Sayılı Genelge Yayımlandı
09.12.2015/166 Sirküler Rapor (Mevzuat) Özel Sirküler : 2016 Yılında İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri
ISGM-14.06.2016/27 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri 1 Temmuz 2016 İtibariyle İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri Tüm İşyerleri İçin Geçerli Olacak
ISGM-08.04.2016/17 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2013/30 sayılı Genelge yayımlandı
29.03.2016/55 Sirküler Rapor (Mevzuat) Elektronik Tebligat Uygulaması 1 Nisan 2016 Tarihi İtibariyle Başlıyor
ISGM-16.11.2015/20 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri Sigorta Primine Esas Kazancın Hesaplanmasına İlişkin Duyuru
Ticari Mevzuat Bülteni Şubat 2016 Sayısı Ticaret Mevzuat Bülteni Ticari Mevzuatta Gelişmeler Bülteni, TTK ve Diğer İlgili Mevzuat
ISGM-16.12.2014/7 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri Sigortalılık İşlemlerini Düzenleyen 2013/11 Sayılı Genelgede Değişiklikler Yapan 2014/32 Sayılı Genelge Yayımlandı
Katma Değer Vergisinde Tam ve Kısmi Tevkifatı Uygulaması E-Kitap Katma Değer Vergisinde Tam ve Kısmi Tevkifatı Uygulaması
09.12.2015/166 Sirküler Rapor (Mevzuat) Özel Sirküler : 2016 Yılında İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri
22.03.2016/53 Sirküler Rapor (Mevzuat) Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapıldı
2015 Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi E-Kitap 2015 Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi
ISGM-17.03.2016/14 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından “Lise/Dengi Öğrenim Ve Yüksek Öğrenim Mezunu Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası” Konulu 2016/6 Sayılı Genelge Yayımlandı
ISGM-14.06.2016/27 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri 1 Temmuz 2016 İtibariyle İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri Tüm İşyerleri İçin Geçerli Olacak
ISGM-08.04.2016/17 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2013/30 sayılı Genelge yayımlandı
09.12.2014/225 Sirküler Rapor (Mevzuat) Özel Sirküler : 2015 Yılında İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri
07.12.2015/165 Sirküler Rapor (Mevzuat) Özel Sirküler : Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’na Göre Tutulacak Defterler ve Tasdik Durumları
29.03.2016/55 Sirküler Rapor (Mevzuat) Elektronik Tebligat Uygulaması 1 Nisan 2016 Tarihi İtibariyle Başlıyor