Elektronik Kütüphane

Kütüphanemizde 2703 adet dijital yayın bulunmaktadır.

Gündemde Öne Çıkanlar Gündemde Öne Çıkanlar Gündemde Öne Çıkanlar Sayı : 61/ Haziran 2016
23.06.2016/80 Sirküler Rapor (Mevzuat) Özel Sirküler: Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası Aidatlarının İlk Taksiti Haziran Ayı Sonuna Kadar Ödenecektir
Gündemde Öne Çıkanlar Gündemde Öne Çıkanlar Gündemde Öne Çıkanlar Sayı : 60/ Haziran 2016
22.06.2016/79 Sirküler Rapor (Mevzuat) Mali Tatil 1-20 Temmuz 2016 Tarihleri Arasında Uygulanacaktır
21.06.2016/78 Sirküler Rapor (Mevzuat) 2016 Yılında Borçlu Mükelleflerin İlanı
ISGM-21.06.2016/28 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri Sosyal Güvenlik Kurumuna Prim Borcu Olan İşverenlerin Listesi Açıklandı
Sayı : 234 Haziran 2016 Bilanço Dergileri Bilanço Dergisi Sayı : 234 Haziran 2016 * 11. Türkiye Muhasebe Forumu Muhasebe ve denetim mesleğinde yenilikçi yaklaşımlar * 7. Türkiye Haksız Rekabet Kongresi Rekabet ve Kalite * 7. Türkiye Etik Kongresi Meslek etiğinde kuşak farkı
ISGM-14.06.2016/27 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri 1 Temmuz 2016 İtibariyle İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri Tüm İşyerleri İçin Geçerli Olacak
06.06.2016/77 Sirküler Rapor (Mevzuat) Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı
ISGM-02.06.2016/26 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından 26.05.2016 Tarihli Ve 7641873 Sayılı Genel Yazı Yayımlandı
Katma Değer Vergisinde Tam ve Kısmi Tevkifatı Uygulaması E-Kitap Katma Değer Vergisinde Tam ve Kısmi Tevkifatı Uygulaması
22.03.2016/53 Sirküler Rapor (Mevzuat) Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapıldı
ISGM-17.03.2016/14 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından “Lise/Dengi Öğrenim Ve Yüksek Öğrenim Mezunu Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası” Konulu 2016/6 Sayılı Genelge Yayımlandı
09.12.2015/166 Sirküler Rapor (Mevzuat) Özel Sirküler : 2016 Yılında İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri
ISGM-14.06.2016/27 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri 1 Temmuz 2016 İtibariyle İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri Tüm İşyerleri İçin Geçerli Olacak
ISGM-08.04.2016/17 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2013/30 sayılı Genelge yayımlandı
29.03.2016/55 Sirküler Rapor (Mevzuat) Elektronik Tebligat Uygulaması 1 Nisan 2016 Tarihi İtibariyle Başlıyor
ISGM-16.11.2015/20 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri Sigorta Primine Esas Kazancın Hesaplanmasına İlişkin Duyuru
Ticari Mevzuat Bülteni Şubat 2016 Sayısı Ticaret Mevzuat Bülteni Ticari Mevzuatta Gelişmeler Bülteni, TTK ve Diğer İlgili Mevzuat
ISGM-16.12.2014/7 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri Sigortalılık İşlemlerini Düzenleyen 2013/11 Sayılı Genelgede Değişiklikler Yapan 2014/32 Sayılı Genelge Yayımlandı
Katma Değer Vergisinde Tam ve Kısmi Tevkifatı Uygulaması E-Kitap Katma Değer Vergisinde Tam ve Kısmi Tevkifatı Uygulaması
22.03.2016/53 Sirküler Rapor (Mevzuat) Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapıldı
09.12.2015/166 Sirküler Rapor (Mevzuat) Özel Sirküler : 2016 Yılında İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri
ISGM-17.03.2016/14 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından “Lise/Dengi Öğrenim Ve Yüksek Öğrenim Mezunu Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası” Konulu 2016/6 Sayılı Genelge Yayımlandı
2015 Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi E-Kitap 2015 Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi
ISGM-14.06.2016/27 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri 1 Temmuz 2016 İtibariyle İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri Tüm İşyerleri İçin Geçerli Olacak
ISGM-08.04.2016/17 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2013/30 sayılı Genelge yayımlandı
09.12.2014/225 Sirküler Rapor (Mevzuat) Özel Sirküler : 2015 Yılında İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri
07.12.2015/165 Sirküler Rapor (Mevzuat) Özel Sirküler : Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’na Göre Tutulacak Defterler ve Tasdik Durumları
29.03.2016/55 Sirküler Rapor (Mevzuat) Elektronik Tebligat Uygulaması 1 Nisan 2016 Tarihi İtibariyle Başlıyor