Elektronik Kütüphane

Kütüphanemizde 2749 adet dijital yayın bulunmaktadır.

24.08.2016/103 Sirküler Rapor (Mevzuat) Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Sıra No: 1)
19.08.2016/102 Sirküler Rapor (Mevzuat) Özel Sirküler : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun
17.08.2016/101 Sirküler Rapor (Mevzuat) İşleme Konu Malvarlığının Aklama Veya Terörün Finansmanı Suçu ile İlişkili Olduğuna Dair Şüphe Bulunması Halinde İşlemi Askıya Alma Süresi Değiştirildi
Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi Sayı-49 Muhasebe ve Denetime Bakış Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi Sayı-48 * Hastane İşletmelerinde Müşteri Karlılığının Faaliyete Dayalı Maliyet Yöntemi ile Analiz Edilmesi... * Muhasebe Manipülasyon Yöntemlerinden Agresif Muhasebe ve Bir Uygulama * Türkiye de Bağımsız Denetimde Mesleki Yargı Kullanımında Karşılaşılan Sorunlar * Turizm Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının Oran Yöntemiyle Karşılaştırmalı Analizi * Avrupa Birliği Muhasebe Yönergesi...
16.08.2016/100 Sirküler Rapor (Mevzuat) Meslek Mensuplarının Hizmet Sözleşmelerini Kendiliğinden Uzatan İfade Nedeniyle Tarh Edilen Damga Vergisi ve Kesilen Cezaya İlişkin Kanun Yararına Bozma Kararı
Sayı: 236 Ağustos 2016 Bilanço Dergileri Alçak Saldırıyı Lanetliyoruz TÜRMOB Demokrasinin Yanında
TÜRMOB Haber Sayı: 44 / Ağustos 2016 TÜRMOB Haber TÜRMOB Haber Sayı: 44 / Ağustos 2016
10.08.2016/99 Sirküler Rapor (Mevzuat) 6728 SAYILI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDADEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI
10.08.2016/98 Sirküler Rapor (Mevzuat) AR-GE, YENİLİK VE TASARIM HARCAMALARININ KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİM KONUSU YAPILMASI HAKKINDA KARAR YAYIMLANDI
10.08.2016/97 Sirküler Rapor (Mevzuat) MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 13)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO: 15) YAYIMLANDI
Katma Değer Vergisinde Tam ve Kısmi Tevkifatı Uygulaması E-Kitap Katma Değer Vergisinde Tam ve Kısmi Tevkifatı Uygulaması
09.08.2016/96 Sirküler Rapor (Mevzuat) 6728 sayılı Kanun ile Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamaya konulmuştur
22.03.2016/53 Sirküler Rapor (Mevzuat) Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapıldı
ISGM-17.03.2016/14 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından “Lise/Dengi Öğrenim Ve Yüksek Öğrenim Mezunu Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası” Konulu 2016/6 Sayılı Genelge Yayımlandı
09.12.2015/166 Sirküler Rapor (Mevzuat) Özel Sirküler : 2016 Yılında İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri
ISGM-14.06.2016/27 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri 1 Temmuz 2016 İtibariyle İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri Tüm İşyerleri İçin Geçerli Olacak
19.08.2016/102 Sirküler Rapor (Mevzuat) Özel Sirküler : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun
ISGM-08.04.2016/17 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2013/30 sayılı Genelge yayımlandı
29.03.2016/55 Sirküler Rapor (Mevzuat) Elektronik Tebligat Uygulaması 1 Nisan 2016 Tarihi İtibariyle Başlıyor
Ticari Mevzuat Bülteni Şubat 2016 Sayısı Ticaret Mevzuat Bülteni Ticari Mevzuatta Gelişmeler Bülteni, TTK ve Diğer İlgili Mevzuat
Katma Değer Vergisinde Tam ve Kısmi Tevkifatı Uygulaması E-Kitap Katma Değer Vergisinde Tam ve Kısmi Tevkifatı Uygulaması
09.08.2016/96 Sirküler Rapor (Mevzuat) 6728 sayılı Kanun ile Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamaya konulmuştur
09.12.2015/166 Sirküler Rapor (Mevzuat) Özel Sirküler : 2016 Yılında İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri
22.03.2016/53 Sirküler Rapor (Mevzuat) Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapıldı
2015 Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi E-Kitap 2015 Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi
ISGM-17.03.2016/14 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından “Lise/Dengi Öğrenim Ve Yüksek Öğrenim Mezunu Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası” Konulu 2016/6 Sayılı Genelge Yayımlandı
ISGM-14.06.2016/27 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri 1 Temmuz 2016 İtibariyle İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri Tüm İşyerleri İçin Geçerli Olacak
19.08.2016/102 Sirküler Rapor (Mevzuat) Özel Sirküler : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun
ISGM-08.04.2016/17 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2013/30 sayılı Genelge yayımlandı
09.12.2014/225 Sirküler Rapor (Mevzuat) Özel Sirküler : 2015 Yılında İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri