Elektronik Kütüphane

Kütüphanemizde 3019 adet dijital yayın bulunmaktadır.

Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi Sayı-50

Muhasebe ve Denetime Bakış

Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi Sayı-50 * Pazarlama Bilgi Sistemi İle Muhasebe Bilgi Sistemi Arasındaki İlişkinin Stratejik Pazarlama Muhasebesi Açısından İncelenmesi : X Otel İşletmesinde Uygulama " Hukuk Fakültesi Mezunlarının Muhasebe Mesleğine Yönelik Farkındalıklarının Ölçülmesi: Eskişehir İline Yönelik Bir Araştırma "Muhasebe Meslek Mensuplarının Karşılaştıkları Sorunlar ve Bağlı Bulundukları Meslek Odasından Beklentileri Üzerine Bir Araştırma * Türkiye’deki Üniversitelerde Lisansüstü Eğitim....

TÜRMOB

165

2017

TÜRMOB

04.01.2017