Elektronik Kütüphane

Kütüphanemizde 3019 adet dijital yayın bulunmaktadır.

Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi Sayı-51

Muhasebe ve Denetime Bakış

*Ağırlıklı ve Kapsamlı Nakit Dönüşüm Süresi : Varsayımsal Veriler Üzerinden Bir Örnek Hesaplama * Kurumsal Sosyal Sorumluluk – Kazanç Yönetimi ve Finansal Performans İlişkisi * Türkiye’de Finansal Tabloların Kamu İktisadi Teşebbüslerindeki (KİT) Gelişimi *Türkiye Enerji Sektöründe Sermaye Yapısını Belirleyen Değişkenlerin Analizi: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Sektör Bilançoları Üzerinde Bir Araştırma *Değişken Risk Algısı ve İç Denetim *Türkiye’de Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Uyumun Firmaların Kazanç Kalitesi Üzerine Etkisi…

TÜRMOB

141

2017

TÜRMOB

19.04.2017