Elektronik Kütüphane

Kütüphanemizde 2994 adet dijital yayın bulunmaktadır.

13.04.2017/53

Mevzuat Sirküleri

Gelir İdaresi Başkanlığı, 6770 Sayılı Kanun Gereğince Ertelenen, Aralık 2016 Ayına Ait Sigorta Primlerinin 2016 Yılı Kazancının Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınamayacağına İlişkin Özelge Yayımlamıştır. Birliğimizce, Bu Özelgenin Yeniden Gözden Geçirilmesi İçin Gelir İdaresi Başkanlığı’na Başvuru Yapılmıştır.

TÜRMOB

3

2017

TÜRMOB

13.04.2017