Elektronik Kütüphane

Kütüphanemizde 3019 adet dijital yayın bulunmaktadır.

Sirküler Rapor Kitapları
 
TÜRMOB ADINA SAHİBİ
 
Nail SANLI
 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Yayın Türü
Yayıncı Sertifika No
Adres
Baskı
 
Ali E. Doğanoğlu
Yaygın Süreli
24512
Gençlik Caddesi No:107 06570 Anıttepe – ANKARA
Tel: (0.312) 232 50 60 (10 Hat)
Fax: (0.312) 232 50 73
Ankara Ofset Basım Matbaacılık Reklam Ltd.Şti. Büyük Sanayi 1. Cad. 93/43-44 İskitler – Ankara
TÜRMOB /
MU-DEN A.Ş. tarafından yayınlanmaktadır.
Dizgi-Düzenleme : Tuncay Tekyıldız
Sirküler Rapor kitaplarında yer alan yazılarda ileri sürülen görüşler yalnızca yazarlarına aittir. Yazarın çalıştığı kurumu ya da yayıncı kuruluş TÜRMOB'u bağlamaz.