Elektronik Kütüphane

Kütüphanemizde 3005 adet dijital yayın bulunmaktadır.

Muhasebe ve Denetime Bakış
 
TÜRMOB ADINA SAHİBİ
Nail SANLI
Genel Yayın Yönetmeni (Executive Editor)
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
(Responsible For Desk Editor)
Editör ve Yayın Kurulu Başkanı
(Editor and Head of the Editorial Board)
Yayın Kurulu
(Editorial Boar)
Yücel AKDEMIR
Ali E. DOĞANOGLU
Prof. Dr. Ercan BAYAZITLI
Erdogan ARSLAN
Hakan AY
Garip AYAZ
Prof. Dr. Ercan BAYAZITLI
Doç. Dr. Kadir GÜRDAL
Doç.Dr. Semih ÖZ
Yrd. Doç. Dr. C. Yigit ÖZBEK
 
 
 
 
 
Hakemli Dergi
(Refereed Journal)
Yayın Türü (Publication Type)
TÜRMOB /MU-DEN A.Ş. tarafından yayınlanmaktadır.
İdari Merkez
 (Administrative Office)
TÜBITAK-ULAKBIM Sosyal Bilimler Veri Tabanı’na (SBVT) kayıtlıdır. EBSCO tarafından taranmaktadır.
Registed in TÜBITAK-ULAKBIM Turkish Social Sciences Database. Indexed by Ebscohost Academic Search Complete
 
Süreli Yayın (Perlodical issue)
Basım Yeri (Published In) : Ankara
 
Üç ayda bir yayınlanır. (Published four times a year)
 
Dizgi-Düzenleme : Tuncay Tekyıldız
Gençlik Caddesi No:107 06570 Anıttepe – ANKARA
Tel: (0.312) 232 50 60 (10 Hat)
Fax: (0.312) 232 50 73
e-mail:alid@turmob.org.tr