Elektronik Kütüphane

Kütüphanemizde 3019 adet dijital yayın bulunmaktadır.

Mesleki Raporlar
TÜRMOB Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Raporu Mesleki Raporlar TÜRMOB Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Raporu
TÜRMOB Teşvikli Yatırımlar Raporu Mesleki Raporlar TÜRMOB Teşvikli Yatırımlar Raporu
TÜRMOB Türkiye’de İş Gücü ve İşsizlikle Mücadele Raporu Mesleki Raporlar TÜRMOB Türkiye’de İş Gücü ve İşsizlikle Mücadele Raporu
Türkiye Ekonomisinde Dolarizayon Raporu Mesleki Raporlar Türkiye Ekonomisinde Dolarizayon Raporu
TÜRMOB Faiz Raporu Mesleki Raporlar TÜRMOB Faiz Raporu
TÜRMOB Vergi Gelirleri Raporu Mesleki Raporlar TÜRMOB Vergi Gelirleri Raporu
Türkiye Vergi Daireleri Uygulama Birliği Taslağı Mesleki Raporlar Türkiye Vergi Daireleri Uygulama Birliği Taslağı
ÇALIŞMA HAYATI VE SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARINA İLİŞKİN YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE İLİŞKİN RAPOR Mesleki Raporlar ÇALIŞMA HAYATI VE SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARINA İLİŞKİN YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE İLİŞKİN RAPOR
e-Tebligat Raporu Mesleki Raporlar Elektronik Tebligat Sistemi ile İlgili 456 sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Tebliği Hakkındaki Görüş ve Önerilerimiz
İş Sağlığı ve Güvenliği Raporu Mesleki Raporlar Çalışma Hayatında, İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerilerine İlişkin Rapor
Beyanname ve Bildirimlere İlişkin Raporumuz Mesleki Raporlar Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Kapsamında Beyanname, Bildirim ve Ekleri ile Formların Revizyonuna İlişkin TÜRMOB Raporu
SGK Raporu Mesleki Raporlar Sosyal Güvenlik Kurumu İle Uygulamada Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerilerine İlişkin Rapor