Elektronik Kütüphane

Kütüphanemizde 3019 adet dijital yayın bulunmaktadır.

Mevzuat Sirküleri / 2016 / Aralık
30.12.2016/152 Mevzuat Sirküleri 2017 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Tutarları Belli Oldu
30.12.2016/151 Mevzuat Sirküleri 6736 Sayılı Kanunun 7’nci Maddesinde Yer Alan Süreler 30 Haziran 2017 Tarihine Kadar Uzatıldı
29.12.2016/150 Mevzuat Sirküleri Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Maktu Hadler Artırılmıştır
29.12.2016/149 Mevzuat Sirküleri İade Konusu Yapılamayacak KDV Tutarı ile İlgili Sınır Yeniden Belirlendi
29.12.2016/148 Mevzuat Sirküleri 2017 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Tutar ve Oranları
27.12.2016/147 Mevzuat Sirküleri 2017 Yılı Damga Vergisi Tutarları % 7,5 Oranında Artırıldı
26.12.2016/146 Mevzuat Sirküleri Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin İşletilmesi, Isı Yalıtımı ve Enerji Tasarrufunda İstisna ile Geçici 67’nci Maddeye İlişkin Gelir Vergisi Tebliği
21.12.2016/145 Mevzuat Sirküleri Pasaport, Ehliyet Gibi Değerli Kağıt Bedellerinde Artış
21.12.2016/144 Mevzuat Sirküleri Özel Sirküler : 2017 Yılında İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri
19.12.2016/143 Mevzuat Sirküleri Özel Sirküler : Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na Göre Tutulacak Defterler ve Tasdik Durumları
16.12.2016/142 Mevzuat Sirküleri Mal İhracı ve Yolcu Beraberi Eşya İhracında E-Fatura Düzenlemesi Zorunluluğu Tarihi 1 Temmuz 2017’ye Ertelendi
14.12.2016/141 Mevzuat Sirküleri Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8) Yayımlandı