Elektronik Kütüphane

Kütüphanemizde 3019 adet dijital yayın bulunmaktadır.

Kitaplar
Transfer Fiyatlandırma Uygulama Rehberi Kitaplar Kitapta, transfer fiyatlandırması teorik konuları yerine daha çok uygulama ele alınmıştır.
Vergi ve İstihdam Politikası Açısından Kayıtdışı Ekonomi Kitaplar Bu kitapta; kayıt dışı ekonomi ile ilgili olarak yapılan çalışmada; vergi politikası ve istihdam politikası açısından kayıt dışı ekonomi ayrı ayrı ele alınarak inceleme konusu yapılmış,
KOBİ’lerde Finansal Raporlama Kitaplar 35 bölümden oluşan bir standarttır ve Yeni TTK’nın ilgili maddesinin 01.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesiyle ülkemizde bir çok işletmenin bu standardı kullanması Beklenmektedir.
Emeklilik Hesaplamaları Kitaplar Sosyal Güvenlik, 01.10.2008 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile tek bir çatı altında toplanmıştır.
Uygulayıcılar İçin KDV Kitaplar Katma değer vergisi, yasal düzenlemelerin yanı sıra yoğun bir şekilde ikincil düzenlemelerle yönetilen bir vergidir.
Basel ve İç Kontrol Kitaplar Alanında ilk olan kitap içeriğinde; BASEL ayrıntılı bir şekilde değerlendirilerek, uygulaması geçiş süreci, iç kontrol, uluslararası denetim standartları,
Ticari Kârdan Mali Kâra Geçiş Kitaplar Kitap, TMS TFRS raporlama anlayışına göre mali kara ulaşma yaklaşımının nasıl olacağını ortaya koymaktadır.
Türkiye de Vergi Mevzuatı ve Uygulaması Kitaplar Bu çalışmada, mevcut vergi mevzuatının mümkün olduğunca sade bir anlatımla, ugulamaya ilişkin bilgilerin de yardımıyla açıklanmaktadır
Örtülü Sermaye Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Düzenlemeleri Kitaplar Ekonomik gelişmeler, örtülü sermaye, örtülü kazanç dağıtımı, kontrol edilen yabancı şirket düzenlemesi gibi uygulamaları gibi konuların vergi mevzuatımızda yer almasına neden oldu.
Vergi ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında Ücret, Tazminat, Harcırah ve Diğer Ödemeler Kitaplar Bu çalışmada, vergi hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından hizmet akdi ve hizmet akdinden doğan ücret ve tazminatlarla
Transfer Fiyatlandırma Kitaplar Kitap, transfer fiyatlandırma konusunda ayrıntılı bilgilere yer vermenin yanı sıra OECD\\\'nin bu konudaki rehberinde yer alan prensipler ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Türkiye’de UFRS Paralelinde Yapılan Düzenlemelerin Finansal Tablo Kullanıcılarına Etkileri Kitaplar Türkiye’de UFRS Paralelinde Yapılan Düzenlemelerin Finansal Tablo Kullanıcılarına Etkileri