Elektronik Kütüphane

Kütüphanemizde 2839 adet dijital yayın bulunmaktadır.

Mevzuat Sirküleri / 2017 / Ocak
02.01.2017/5 Mevzuat Sirküleri Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Maktu Tutarlar Artırıldı
02.01.2017/4 Mevzuat Sirküleri 2017 Yılında Uygulanacak Emlak Vergisi Tutarları Yeniden Değerleme Oranında Artırıldı
02.01.2017/3 Mevzuat Sirküleri 2017 Yılında Uygulanacak Emlak Vergisine Esas Değerler Arttırıldı
02.01.2017/2 Mevzuat Sirküleri 2017 Yılı Çevre Temizlik Vergisi Tutarları
02.01.2017/1 Mevzuat Sirküleri 2017 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi