Elektronik Kütüphane

Kütüphanemizde 2994 adet dijital yayın bulunmaktadır.

Mevzuat Sirküleri / 2017 / Ocak
31.01.2017/25 Mevzuat Sirküleri Asgari Ücret ve Sosyal Güvenlikle İlgili Taban ve Tavan Ücretleri
30.01.2017/24 Mevzuat Sirküleri 01.01.2017-30.06.2017 Tarihleri Arasında Geçerli Yurtiçi-Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları
30.01.2017/23 Mevzuat Sirküleri Finansal Araçlar Standardına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 55) Yayımlandı
30.01.2017/22 Mevzuat Sirküleri Meslek Mensuplarınca İhale Konusu İşler ve Özel Nitelikteki İnşaat İşyerleri İçin Yapılacak Asgari İşçilik İncelemesi Sınırı Arttırıldı
30.01.2017/21 Mevzuat Sirküleri 2017 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Birinci Taksiti
30.01.2017/20 Mevzuat Sirküleri Yönetim Kurulu Karar Defteri ile Müdürler Kurulu Karar Defterlerinin Kapanış Tasdikleri
30.01.2017/19 Mevzuat Sirküleri KDV, Kurumlar, Damga, Harçlar ve 6736 Sayılı Kanunda Değişiklikler Yapıldı
30.01.2017/18 Mevzuat Sirküleri 6736 Sayılı Kanuna İlişkin Taksit Ödemeleri Dört Ay Ertelendi
20.01.2017/17 Mevzuat Sirküleri Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Tutarı Artırıldı
10.01.2017/16 Mevzuat Sirküleri Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapıldı
09.01.2017/15 Mevzuat Sirküleri Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardımı İçin Yapılan Ödemelerde İstisna Sınırı
04.01.2017/14 Mevzuat Sirküleri 2017 Yılında Uygulanacak Asgari Geçim İndirim Tutarları