Elektronik Kütüphane

Kütüphanemizde 3005 adet dijital yayın bulunmaktadır.

Mevzuat Sirküleri / 2017 / Mayıs
30.05.2017/71 Mevzuat Sirküleri Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması ile İlgili Taksitlerin 31 Mayıs 2017 Çarşamba Gününe Kadar Ödenmesi Gerekiyor
29.05.2017/70 Mevzuat Sirküleri SGK Borçlarının Yeniden Yapılandırılması
27.05.2017/69 Mevzuat Sirküleri Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili ve Bakanlar Kuruluna Tanınan Tecil Yetkisi
27.05.2017/68 Mevzuat Sirküleri Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı
26.05.2017/67 Mevzuat Sirküleri Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin e-Defterlerinin Oluşturulma ve İmzalanması ile Beratlarının Yüklenme Süresi 31 Mayıs 2017 Günü Sona Eriyor
24.05.2017/66 Mevzuat Sirküleri 2017 Yılı Emlak Vergisi Birinci Taksiti Ödeme Süresi 31 Mayıs 2017 Çarşamba Günü Sona Eriyor
23.05.2016/65 Mevzuat Sirküleri “Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi” nin Onaylandığına İlişkin Kanun Yayımlandı
23.05.2017/64 Mevzuat Sirküleri Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri Uygulanan İşyerlerinde Asgari Ücret Desteği
22.05.2017/63 Mevzuat Sirküleri İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği Yayımlandı
17.05.2017/62 Mevzuat Sirküleri Alışveriş, Hediye, Yemek Kartlarının Sigorta Primine Tabi Olup Olmayacağı
15.05.2017/61 Mevzuat Sirküleri e-Bildirge Sisteminin 1 Gün Süreyle Devre Dışı Kalması
05.05.2017/60 Mevzuat Sirküleri Yabancılara ve Türkiye’de Yerleşik Olmayanlara Konut ve İşyeri Teslimlerinde KDV İstisnası Uygulaması