Elektronik Kütüphane

Kütüphanemizde 3020 adet dijital yayın bulunmaktadır.

Sirküler Rapor (Mevzuat) / 2016 / Temmuz
27.07.2016/91 Mevzuat Sirküleri FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI UYGULAMASININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YAYIMLANDI
27.07.2016/90 Mevzuat Sirküleri KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI
25.07.2016/89 Mevzuat Sirküleri 2016_89 BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI
20.07.2016/88 Mevzuat Sirküleri 2016/2 GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE YENİDEN DEĞERLEME ORANI
12.07.2016/87 Mevzuat Sirküleri 4 Temmuz 2016 Tarihinden İtibaren Geçerli III Sayılı Listede Yer Alan Malların Maktu ÖTV Tutarları
11.07.2016/86 Mevzuat Sirküleri Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardımı İçin Yapılan Ödemelerde İstisna Tutarı
11.07.2016/85 Mevzuat Sirküleri 01.07.2016-31.12.2016 Tarihleri Arasında Geçerli Yurtiçi Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları
11.07.2016/84 Mevzuat Sirküleri Harçlara İlişkin 2016/8976 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı
11.07.2016/83 Mevzuat Sirküleri Ekonomi Bakanlığı’nca İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ Çıkarıldı
01.07.2016/82 Mevzuat Sirküleri Katma Değer Vergisi Oranlarında Değişiklik Yapıldı
  • 1