Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 30)

22.12.2000 Cuma
Sayı: 24268

Maliye - Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:


    1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun(1) 10 uncu maddesinde;
    "Bina Vergisi, mükelleflerin yazılı beyanı üzerine tarh ve
tahakkuk ettirilir.
    Şu kadar ki, mükelleflerin beyan edecekleri değerler Maliye ve
Bayındırlık Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina
metrekare normal inşaat maliyet bedelleriyle bu Kanunun 20 nci
maddesine göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak,
31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan tüzük hükümlerinden
yararlanılmak suretiyle hesaplanacak maliyet bedelinden düşük
olamaz..."
    hükmü yer almaktadır.
    Bu hüküm ve söz konusu tüzük uyarınca emlak vergisine esas
olmak üzere 2001 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat
maliyet bedelleri, Bakanlığımız ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca bu
Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.
    Tebliğ olunur.
------------------------------------------------------------------
(1) 11/08/1970 gün ve 13576 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.


              30 SERİ NOLU EMLAK VERGİSİ
              KANUNU GENEL TEBLİĞİ
              2001 YILI İÇİN BİNALARIN METREKARE NORMAL İNŞAAT
              MALİYET BEDELLERİNİ GÖSTERİR CETVEL
+----------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
|BİNALAR         |ÇELİK KARKAS BİNA      |BETONARME KARKAS       |Y.KAĞİR BİNA           |YIĞMA Y.KAĞİR BİNA     |AHŞAP BİNALAR          |
|                +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|                |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

    1) FABRİKA VE İMALATHANE BİNALARI
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|A) LÜKS İNŞ.    |      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|B) 1. SINIF İNŞ.| 90.925|101.174| 96.050| 74.980| 82.382| 78.681| 51.441| 63.021| 57.231|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|C) 2. SINIF İNŞ.| 57.137| 62.735| 59.936| 48.025| 50.113| 49.069| 30.467| 36.825| 33.646|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|D) 3. SINIF İNŞ.| 42.900| 48.594| 45.747| 33.883| 36.446| 35.165| 18.792| 24.582| 21.687| 13.951| 17.084| 15.517| 21.069| 26.575| 23.822|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|E) BASİT        | 24.392| 26.670| 25.531| 18.982| 23.158| 21.070| 10.060| 12.149| 11.105|  7.688| 10.060|  8.874| 13.667| 13.857| 13.762|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
                                                                                   BİN TL.

+----------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
|BİNALAR         |TAŞ DUVARLI BİNA       |G.KONDU TARZI BİNA     |KER.VE DİĞ.BASİT       |
|                +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|                |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
    1) FABRİKA VE İMALATHANE BİNALARI
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|A) LÜKS İNŞ.    |      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|B) 1. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|C) 2. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|D) 3. SINIF İNŞ.| 15.185| 18.603| 16.894| 15.375| 16.135| 15.755| 11.769| 15.185| 13.477|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|E) BASİT        |  8.731| 10.820|  9.776|  7.213|  8.447|  7.830|  5.600|  5.884|  5.742|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

+----------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
|BİNALAR         |ÇELİK KARKAS BİNA      |BETONARME KARKAS       |Y.KAĞİR BİNA           |YIĞMA Y.KAĞİR BİNA     |AHŞAP BİNALAR          |
|                +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|                |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

   2) FABRİKA VE İMALATHANE BİNASI SOSYAL BİNALARI VS.
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|A) LÜKS İNŞ.    |      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|B) 1. SINIF İNŞ.| 90.925|101.174| 96.049| 74.980| 82.382| 78.681| 51.441| 63.021| 57.231|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|C) 2. SINIF İNŞ.| 57.137| 62.735| 59.936| 48.025| 50.113| 49.069| 30.467| 36.825| 33.646|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|D) 3. SINIF İNŞ.| 42.900| 48.594| 45.747| 33.883| 36.446| 35.165| 18.792| 24.582| 21.687| 13.951| 17.084| 15.517| 21.069| 26.575| 23.822|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|E) BASİT        | 24.392| 26.670| 25.531| 18.982| 23.158| 21.070| 10.060| 12.149| 11.105|  7.688| 10.060|  8.874| 13.667| 14.141| 13.904|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
                                                                                   BİN TL.
+----------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
|BİNALAR         |TAŞ DUVARLI BİNA       |G.KONDU TARZI BİNA     |KER.VE DİĞ.BASİT       |
|                +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|                |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

   2) FABRİKA VE İMALATHANE BİNASI SOSYAL BİNALARI VS.
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|A) LÜKS İNŞ.    |      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|B) 1. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|C) 2. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|D) 3. SINIF İNŞ.| 15.185| 18.603| 16.894| 11.769| 15.185| 13.477|  9.777| 11.769| 10.773|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|E) BASİT        |  8.731| 10.820|  9.776|  5.600|  6.833|  6.217|  4.081|  5.600|  4.841|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

+----------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
|BİNALAR         |ÇELİK KARKAS BİNA      |BETONARME KARKAS       |Y.KAĞİR BİNA           |YIĞMA Y.KAĞİR BİNA     |AHŞAP BİNALAR          |
|                +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|                |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

    3) OTEL BİNALARI
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|A) LÜKS İNŞ.    |225.982|242.686|234.334|188.872|205.196|197.034|166.093|182.512|174.303|118.733|134.204|126.468|199.312|212.694|206.003|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|B) 1. SINIF İNŞ.|162.677|175.679|169.178|131.357|144.264|137.810|115.222|122.529|118.875| 85.040| 90.165| 87.603|133.065|148.535|140.800|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|C) 2. SINIF İNŞ.|109.526|117.594|113.560| 87.792| 93.202| 90.497| 71.088| 80.674| 75.881| 54.573| 57.041| 55.807| 87.792| 98.517| 93.155|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|D) 3. SINIF İNŞ.| 85.324| 93.962| 89.643| 61.122| 68.905| 65.014| 46.412| 55.238| 50.825| 38.343| 40.906| 39.625| 63.115| 73.365| 68.240|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|E) BASİT        |      -|      -|      -|      -|      -|      -| 12.149| 14.901| 13.525|  9.017| 11.769| 10.393| 22.779| 28.568| 25.674|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
                                                                                   BİN TL.

+----------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
|BİNALAR         |TAŞ DUVARLI BİNA       |G.KONDU TARZI BİNA     |KER.VE DİĞ.BASİT       |
|                +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|                |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

    3) OTEL BİNALARI
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|A) LÜKS İNŞ.    |163.056|180.804|171.930|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|B) 1. SINIF İNŞ.|112.563|125.471|119.017|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|C) 2. SINIF İNŞ.| 70.139| 77.541| 73.840|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|D) 3. SINIF İNŞ.| 44.418| 53.149| 48.784|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|E) BASİT        | 14.522| 17.464| 15.993|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
+----------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
|BİNALAR         |ÇELİK KARKAS BİNA      |BETONARME KARKAS       |Y.KAĞİR BİNA           |YIĞMA Y.KAĞİR BİNA     |AHŞAP BİNALAR          |
|                +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|                |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

    4) SİNEMA - TİYATRO BİNALARI
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|A) LÜKS İNŞ.    |225.982|242.686|234.334|183.177|195.421|189.299|166.093|182.512|174.303|113.513|130.787|122.150|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|B) 1. SINIF İNŞ.|162.677|175.679|169.178|131.357|138.291|133.824|115.222|122.529|118.875| 85.040| 90.165| 87.603|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|C) 2. SINIF İNŞ.|109.526|117.594|113.560| 87.792| 93.202| 90.497| 71.088| 80.674| 75.881| 54.573| 57.041| 55.807|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|D) 3. SINIF İNŞ.| 85.324| 93.962| 89.643| 61.122| 68.905| 65.014| 46.412| 55.238| 50.825| 38.343| 40.906| 39.625|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|E) BASİT        |      -|      -|      -|      -|      -|      -| 11.769| 14.141| 12.955|  7.309|  8.731|  8.020|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
                                                                                   BİN TL.
+----------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
|BİNALAR         |TAŞ DUVARLI BİNA       |G.KONDU TARZI BİNA     |KER.VE DİĞ.BASİT       |
|                +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|                |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

    4) SİNEMA - TİYATRO BİNALARI
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|A) LÜKS İNŞ.    |      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|B) 1. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|C) 2. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|D) 3. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|E) BASİT        |  9.681| 12.907| 11.294|  6.644|  8.162|  7.403|  5.031|  6.359|  5.695|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
+----------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
|BİNALAR         |ÇELİK KARKAS BİNA      |BETONARME KARKAS       |Y.KAĞİR BİNA           |YIĞMA Y.KAĞİR BİNA     |AHŞAP BİNALAR          |
|                +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|                |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

    5) HASTAHANE - KLİNİK BİNALARI
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|A) LÜKS İNŞ.    |200.167|213.453|206.810|160.873|172.168|166.521|132.684|145.972|139.328|100.416|115.222|107.819|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|B) 1. SINIF İNŞ.|143.409|154.515|148.962|115.791|120.537|118.164|101.174|108.008|104.591| 74.790| 79.345| 77.067|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|C) 2. SINIF İNŞ.| 96.714|103.547|100.131| 76.877| 81.908| 79.393| 62.640| 71.088| 66.864| 48.025| 50.113| 49.069|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|D) 3. SINIF İNŞ.| 75.264| 82.761| 79.013| 53.909| 61.027| 57.468| 41.001| 48.594| 44.798| 33.883| 36.446| 35.165|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|E) BASİT        |      -|      -|      -|      -|      -|      -| 10.060| 12.149| 11.105|  6.359|  7.688|  7.024|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
                                                                                   BİN TL.
+----------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
|BİNALAR         |TAŞ DUVARLI BİNA       |G.KONDU TARZI BİNA     |KER.VE DİĞ.BASİT       |
|                +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|                |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

    5) HASTAHANE - KLİNİK BİNALARI
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|A) LÜKS İNŞ.    |      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|B) 1. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|C) 2. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|D) 3. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|E) BASİT        |  6.833| 10.820|  8.827|  5.884|  6.833|  6.359|  4.650|  5.979|  5.315|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
*Not: Yukarıdaki Tablolar Tarafımızdan İkiye Bölünmüştür *


+----------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
|BİNALAR         |ÇELİK KARKAS BİNA      |BETONARME KARKAS       |Y.KAĞİR BİNA           |Y.KAĞİR BİNA           |AHŞAP BİNALAR          |
|                +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|                |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

    6) BANKA - SİGORTA BİNALARI
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|A) LÜKS İNŞ.    |225.982|258.963|242.473|183.177|195.421|189.299|134.204|150.623|142.414|113.513|130.787|122.150|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|B) 1. SINIF İNŞ.|162.677|175.679|169.178|119.207|131.357|125.282| 93.107|106.300| 99.704| 74.790| 85.894| 80.342|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|C) 2. SINIF İNŞ.|109.526|117.594|113.560| 80.674| 87.792| 84.233| 56.282| 68.525| 62.404| 47.834| 56.282| 52.058|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|D) 3. SINIF İNŞ.| 85.324| 88.741| 87.033| 55.238| 61.027| 58.133| 38.438| 46.791| 42.615| 35.496| 39.768| 37.632|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|E) BASİT        | 27.713| 30.086| 28.900| 14.901| 20.406| 17.654| 11.769| 14.141| 12.955|  9.017| 11.769| 10.393| 12.907| 15.471| 14.189|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
                                                                                   BİN TL.
+----------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
|BİNALAR         |TAŞ DUVARLI BİNA       |G.KONDU TARZI BİNA     |KER.VE DİĞ.BASİT       |
|                +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|                |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

    6) BANKA - SİGORTA BİNALARI
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|A) LÜKS İNŞ.    |      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|B) 1. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|C) 2. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|D) 3. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|E) BASİT        |  9.681| 12.907| 11.294|  8.257|  9.681|  8.969|  5.884|  6.833|  6.359|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

+----------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
|BİNALAR         |ÇELİK KARKAS BİNA      |BETONARME KARKAS       |Y.KAĞİR BİNA           |Y.KAĞİR BİNA           |AHŞAP BİNALAR          |
|                +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|                |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

    7) İDARE BİNALARI
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|A) LÜKS İNŞ.    |195.421|208.138|201.780|132.684|145.972|139.328|104.211|118.733|111.472| 76.783|100.416| 88.600|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|B) 1. SINIF İNŞ.|120.537|131.926|126.232| 90.925|101.174| 96.050| 69.665| 79.345| 74.505| 56.472| 65.298| 60.885|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|C) 2. SINIF İNŞ.| 76.877| 81.908| 79.393| 60.079| 62.735| 61.407| 46.791| 50.113| 48.452| 30.941| 39.008| 34.975|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|D) 3. SINIF İNŞ.| 53.909| 61.027| 57.468| 41.001| 48.594| 44.798| 33.028| 36.446| 34.737| 19.361| 25.531| 22.446|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|E) BASİT        | 24.392| 29.707| 27.050| 14.522| 17.843| 16.183|  7.688| 10.060|  8.874|  7.688| 10.060|  8.874| 13.667| 14.141| 13.904|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
+----------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
|BİNALAR         |TAŞ DUVARLI BİNA       |G.KONDU TARZI BİNA     |KER.VE DİĞ.BASİT       |
|                +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|                |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

    7) İDARE BİNALARI
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|A) LÜKS İNŞ.    |      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|B) 1. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|C) 2. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|D) 3. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|E) BASİT        |  8.731| 10.820|  9.776|  7.213|  8.447|  7.830|  4.650|  5.884|  5.267|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
+----------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
|BİNALAR         |ÇELİK KARKAS BİNA      |BETONARME KARKAS       |Y.KAĞİR BİNA           |Y.KAĞİR BİNA           |AHŞAP BİNALAR          |
|                +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|                |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

    8) BENZİN İSTASYONU, YIKAMA VE YAĞLAMA BİNALARI
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|A) LÜKS İNŞ.    |172.168|184.790|178.479|132.684|145.972|139.328|104.211|118.733|111.472|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|B) 1. SINIF İNŞ.|115.791|126.990|121.391| 90.925|101.174| 96.050| 65.773| 79.345| 72.559|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|C) 2. SINIF İNŞ.| 71.088| 79.914| 75.501| 56.282| 62.735| 59.509| 39.768| 47.834| 43.801|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|D) 3. SINIF İNŞ.| 48.784| 53.909| 51.347| 33.883| 40.906| 37.395| 19.361| 26.005| 22.683| 13.951| 17.084| 15.518| 19.361| 26.575| 22.968|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|E) BASİT        | 18.034| 23.158| 20.596| 12.907| 17.843| 15.375| 10.060| 12.149| 11.105|  7.688| 10.060|  8.874| 10.820| 11.769| 11.295|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
                                                                                   BİN TL.
+----------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
|BİNALAR         |TAŞ DUVARLI BİNA       |G.KONDU TARZI BİNA     |KER.VE DİĞ.BASİT       |
|                +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|                |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

    8) BENZİN İSTASYONU, YIKAMA VE YAĞLAMA BİNALARI
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|A) LÜKS İNŞ.    |      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|B) 1. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|C) 2. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|D) 3. SINIF İNŞ.| 15.185| 18.603| 16.894|  9.777| 15.185| 12.481|  7.404|  9.777|  8.591|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|E) BASİT        |  6.833| 10.820|  8.827|  5.600|  6.833|  6.217|  4.081|  5.600|  4.841|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

+----------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
|BİNALAR         |ÇELİK KARKAS BİNA      |BETONARME KARKAS       |Y.KAĞİR BİNA           |Y.KAĞİR BİNA           |AHŞAP BİNALAR          |
|                +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|                |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

    9) YERALTI GARAJLARI
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|A) LÜKS İNŞ.    |      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|B) 1. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|C) 2. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|D) 3. SINIF İNŞ.| 61.122| 68.336| 64.729| 42.900| 51.726| 47.313|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|E) BASİT        | 24.392| 29.707| 27.050| 18.982| 24.392| 21.687|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
                                                                                   BİN TL.
+----------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
|BİNALAR         |TAŞ DUVARLI BİNA       |G.KONDU TARZI BİNA     |KER.VE DİĞ.BASİT       |
|                +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|                |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

    9) YERALTI GARAJLARI
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|A) LÜKS İNŞ.    |      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|B) 1. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|C) 2. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|D) 3. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|E) BASİT        |  9.681| 12.907| 11.294|  6.644|  8.162|  7.403|  5.031|  6.359|  5.695|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

+----------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
|BİNALAR         |ÇELİK KARKAS BİNA      |BETONARME KARKAS       |Y.KAĞİR BİNA           |Y.KAĞİR BİNA           |AHŞAP BİNALAR          |
|                +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|                |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

    10) MÜSTAKİL GARAJLAR
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|A) LÜKS İNŞ.    |      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|B) 1. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|C) 2. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|D) 3. SINIF İNŞ.| 36.351| 42.900| 39.626| 25.863| 31.701| 28.782| 16.895| 17.843| 17.369| 13.951| 17.084| 15.518| 21.069| 26.575| 23.822|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|E) BASİT        | 18.982| 23.158| 21.070| 14.522| 17.843| 16.183|  5.789|  7.213|  6.501|  7.688| 10.060|  8.874|  8.731| 10.820|  9.776|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
                                                                                   BİN TL.
+----------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
|BİNALAR         |TAŞ DUVARLI BİNA       |G.KONDU TARZI BİNA     |KER.VE DİĞ.BASİT       |
|                +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|                |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

    10) MÜSTAKİL GARAJLAR
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|A) LÜKS İNŞ.    |      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|B) 1. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|C) 2. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|D) 3. SINIF İNŞ.| 15.185| 18.697| 16.941|  9.777| 15.185| 12.481|  8.731|  9.777|  9.254|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|E) BASİT        |  8.731| 10.820|  9.776|  4.650|  5.884|  5.267|  4.081|  5.600|  4.841|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
+----------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
|BİNALAR         |ÇELİK KARKAS BİNA      |BETONARME KARKAS       |Y.KAĞİR BİNA           |Y.KAĞİR BİNA           |AHŞAP BİNALAR          |
|                +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|                |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

    11) ÇOK KATLI GARAJLAR
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|A) LÜKS İNŞ.    |      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|B) 1. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|C) 2. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|D) 3. SINIF İNŞ.| 66.342| 70.044| 68.193| 48.784| 53.909| 51.347|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|E) BASİT        | 30.087| 35.496| 32.792| 18.982| 24.392| 21.687|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
                                                                                   BİN TL.
+----------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
|BİNALAR         |TAŞ DUVARLI BİNA       |G.KONDU TARZI BİNA     |KER.VE DİĞ.BASİT       |
|                +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|                |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

    11) ÇOK KATLI GARAJLAR
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|A) LÜKS İNŞ.    |      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|B) 1. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|C) 2. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|D) 3. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|E) BASİT        |      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
*Not: Yukarıdaki Tablolar Tarafımızdan İkiye Bölünmüştür *


+----------------+---------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
|BİNALAR         |KARKAS BİNA    |BETONARME KARKAS       |Y.KAĞİR BİNA           |YIĞMA Y.KAĞİR BİNA     |AHŞAP BİNALAR          |TAŞ DUVARLI BİNA       |
|                +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|                |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

    12) YURT BİNALARI
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|A) LÜKS İNŞ.    |      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|B) 1. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|C) 2. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|D) 3. SINIF İNŞ.| 48.784| 53.909| 51.347| 36.351| 42.900| 39.626| 31.701| 36.446| 34.074| 33.028| 36.446| 34.737|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|E) BASİT        | 24.392| 29.707| 27.050| 10.820| 14.141| 12.481|  7.688| 10.060|  8.874|  6.359|  7.688|  7.024| 13.667| 15.471| 14.569|  8.731| 10.820|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

+----------------+-----------------------+-----------------------+-------+
|BİNALAR         |G.KONDU TARZI BİNA     |KER. VE DİĞ.BASİT      |       |
|                +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|                |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

    12) YURT BİNALARI
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|A) LÜKS İNŞ.    |      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|B) 1. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|C) 2. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|D) 3. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|E) BASİT        |  9.776|  6.833| 10.820|  8.827|  4.081|  5.600|  4.841|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

+----------------+---------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
|BİNALAR         |KARKAS BİNA    |BETONARME KARKAS       |Y.KAĞİR BİNA           |YIĞMA Y.KAĞİR BİNA     |AHŞAP BİNALAR          |TAŞ DUVARLI BİNA       |
|                +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|                |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

    13) OKUL BİNALARI
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|A) LÜKS İNŞ.    |      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|B) 1. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|C) 2. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|D) 3. SINIF İNŞ.| 59.224| 65.868| 62.546| 41.001| 48.594| 44.798| 33.883| 36.446| 35.165| 25.531| 31.701| 28.616| 27.999| 34.357| 31.178| 15.185| 18.603|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|E) BASİT        | 24.392| 26.670| 25.531| 12.149| 14.141| 13.145|  7.734| 10.060|  8.897| 10.156| 10.725| 10.441| 11.199| 13.477| 12.338|  8.731| 10.820|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

+----------------+-----------------------+-----------------------+-------+
|BİNALAR         |G.KONDU TARZI BİNA     |KER. VE DİĞ.BASİT      |       |
|                +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|                |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

    13) OKUL BİNALARI
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|A) LÜKS İNŞ.    |      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|B) 1. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|C) 2. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|D) 3. SINIF İNŞ.| 16.894|  9.777| 15.185| 12.481|  8.731|  9.777|  9.254|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|E) BASİT        |  9.776|  5.884|  6.833|  6.359|  4.081|  5.600|  4.841|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

+----------------+---------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
|BİNALAR         |KARKAS BİNA    |BETONARME KARKAS       |Y.KAĞİR BİNA           |YIĞMA Y.KAĞİR BİNA     |AHŞAP BİNALAR          |TAŞ DUVARLI BİNA       |
|                +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|                |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

    14) YÜZME HAVUZLARI
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|A) LÜKS İNŞ.    |      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|B) 1. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|C) 2. SINIF İNŞ.| 71.088| 79.914| 75.501| 49.638| 53.340| 51.489| 30.467| 39.103| 34.785|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|D) 3. SINIF İNŞ.| 51.631| 59.224| 55.428| 31.701| 36.446| 34.074| 14.901| 19.361| 17.131|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|E) BASİT        |      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

+----------------+-----------------------+-----------------------+-------+
|BİNALAR         |G.KONDU TARZI BİNA     |KER. VE DİĞ.BASİT      |       |
|                +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|                |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

    14) YÜZME HAVUZLARI
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|A) LÜKS İNŞ.    |      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|B) 1. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|C) 2. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|D) 3. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|E) BASİT        |      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
+----------------+---------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
|BİNALAR         |KARKAS BİNA    |BETONARME KARKAS       |Y.KAĞİR BİNA           |YIĞMA Y.KAĞİR BİNA     |AHŞAP BİNALAR          |TAŞ DUVARLI BİNA       |
|                +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|                |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

    15) BANYO ve HAMAMLAR
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|A) LÜKS İNŞ.    |      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|B) 1. SINIF İNŞ.|175.015|189.630|182.323| 89.216| 98.138| 93.677| 66.532| 79.345| 72.939|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|C) 2. SINIF İNŞ.|110.855|120.251|115.553| 56.282| 62.735| 59.509| 46.507| 50.113| 48.310|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|D) 3. SINIF İNŞ.| 82.761| 88.741| 85.751| 33.883| 40.906| 37.395| 25.057| 31.701| 28.379|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|E) BASİT        |      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

    15) BANYO ve HAMAMLAR
+----------------+-----------------------+-----------------------+-------+
|BİNALAR         |G.KONDU TARZI BİNA     |KER. VE DİĞ.BASİT      |       |
|                +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|                |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|A) LÜKS İNŞ.    |      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|B) 1. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|C) 2. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|D) 3. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|E) BASİT        |      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

+----------------+---------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
|BİNALAR         |KARKAS BİNA    |BETONARME KARKAS       |Y.KAĞİR BİNA           |YIĞMA Y.KAĞİR BİNA     |AHŞAP BİNALAR          |TAŞ DUVARLI BİNA       |
|                +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|                |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

    16) PAZAR ve FUAR YERLERİNDEKİ YAPILAR
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|A) LÜKS İNŞ.    |      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|B) 1. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|C) 2. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|D) 3. SINIF İNŞ.| 41.001| 48.594| 44.798| 26.479| 33.409| 29.944| 22.210| 24.582| 23.396| 17.084| 19.361| 18.223| 24.202| 26.575| 25.389| 15.185| 18.603|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|E) BASİT        | 26.670| 31.225| 28.948| 12.149| 14.141| 13.145| 10.060| 12.149| 11.105|  7.688| 10.060|  8.874| 13.667| 15.471| 14.569|  8.731| 10.820|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

+----------------+-----------------------+-----------------------+-------+
|BİNALAR         |G.KONDU TARZI BİNA     |KER. VE DİĞ.BASİT      |       |
|                +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|                |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

    16) PAZAR ve FUAR YERLERİNDEKİ YAPILAR
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|A) LÜKS İNŞ.    |      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|B) 1. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|C) 2. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|D) 3. SINIF İNŞ.| 16.894|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|E) BASİT        |  9.776|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

+----------------+---------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
|BİNALAR         |KARKAS BİNA    |BETONARME KARKAS       |Y.KAĞİR BİNA           |YIĞMA Y.KAĞİR BİNA     |AHŞAP BİNALAR          |TAŞ DUVARLI BİNA       |
|                +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|                |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

    17) SOĞUK HAVA DEPOLARI
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|A) LÜKS İNŞ.    |      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|B) 1. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|C) 2. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|D) 3. SINIF İNŞ.| 48.784| 53.909| 51.347| 36.351| 42.900| 39.626| 26.005| 31.701| 28.853|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|E) BASİT        | 18.982| 24.392| 21.687| 16.419| 18.982| 17.701| 10.060| 12.149| 11.105|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

+----------------+-----------------------+-----------------------+-------+
|BİNALAR         |G.KONDU TARZI BİNA     |KER. VE DİĞ.BASİT      |       |
|                +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|                |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

    17) SOĞUK HAVA DEPOLARI
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|A) LÜKS İNŞ.    |      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|B) 1. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|C) 2. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|D) 3. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|E) BASİT        |      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
* Not: Yukarıdaki Tablolar Tarafımızdan İkiye Bölünmüştür *


+----------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
|BİNALAR         |ÇELİK KARKAS BİNA      |BETONARME KARKAS       |Y.KAĞİR BİNA           |YIĞMA Y.KAĞİR BİNA     |AHŞAP BİNALAR          |
|                +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|                |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

    18) KURUTMA YERLERİ
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|A) LÜKS İNŞ.    |      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|B) 1. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|C) 2. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|D) 3. SINIF İNŞ.| 48.594| 51.726| 50.160| 26.479| 33.409| 29.944| 22.210| 24.582| 23.396| 16.895| 17.843| 17.369|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|E) BASİT        | 26.670| 31.225| 28.948| 10.725| 12.907| 11.816| 10.156| 10.725| 10.441|  6.359|  7.688|  7.024|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
+----------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
|BİNALAR         |TAŞ DUVARLI BİNA       |G.KONDU TARZI BİNA     |KER. VE DİĞ.BASİT      |
|                +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|                |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

    18) KURUTMA YERLERİ
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|A) LÜKS İNŞ.    |      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|B) 1. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|C) 2. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|D) 3. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|E) BASİT        |      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
+----------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
|BİNALAR         |ÇELİK KARKAS BİNA      |BETONARME KARKAS       |Y.KAĞİR BİNA           |YIĞMA Y.KAĞİR BİNA     |AHŞAP BİNALAR          |
|                +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|                |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

    19) SİLOLAR
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|A) LÜKS İNŞ.    |      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|B) 1. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|C) 2. SINIF İNŞ.|110.855|120.251|115.553| 60.079| 69.284| 64.682|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|D) 3. SINIF İNŞ.| 85.894| 93.107| 89.501| 42.900| 48.594| 45.747|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|E) BASİT        |      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

+----------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
|BİNALAR         |TAŞ DUVARLI BİNA       |G.KONDU TARZI BİNA     |KER. VE DİĞ.BASİT      |
|                +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|                |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

    19) SİLOLAR
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|A) LÜKS İNŞ.    |      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|B) 1. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|C) 2. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|D) 3. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|E) BASİT        |      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

+----------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
|BİNALAR         |ÇELİK KARKAS BİNA      |BETONARME KARKAS       |Y.KAĞİR BİNA           |YIĞMA Y.KAĞİR BİNA     |AHŞAP BİNALAR          |
|                +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|                |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

    20) TRANSFORMATÖR BİNALARI
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|A) LÜKS İNŞ.    |      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|B) 1. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|C) 2. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|D) 3. SINIF İNŞ.| 55.048| 61.977| 58.513| 30.086| 36.540| 33.313| 15.185| 17.653| 16.419| 12.719| 13.288| 13.004|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|E) BASİT        |      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

+----------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
|BİNALAR         |TAŞ DUVARLI BİNA       |G.KONDU TARZI BİNA     |KER. VE DİĞ.BASİT      |
|                +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|                |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

    20) TRANSFORMATÖR BİNALARI
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|A) LÜKS İNŞ.    |      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|B) 1. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|C) 2. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|D) 3. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|E) BASİT        |      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

+----------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
|BİNALAR         |ÇELİK KARKAS BİNA      |BETONARME KARKAS       |Y.KAĞİR BİNA           |YIĞMA Y.KAĞİR BİNA     |AHŞAP BİNALAR          |
|                +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|                |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

    21) DİĞER TİCARETHANE ve İŞYERLERİ
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|A) LÜKS İNŞ.    |225.982|242.686|234.334|150.623|166.093|158.358|118.733|134.204|126.469| 90.925|107.248| 99.087|164.100|180.804|172.452|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|B) 1. SINIF İNŞ.|154.515|165.998|160.257|106.300|115.222|110.761| 74.790| 90.165| 82.478| 46.031| 58.845| 52.438|115.791|125.471|120.031|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|C) 2. SINIF İNŞ.|103.547|113.797|108.672| 68.620| 71.088| 69.854| 44.418| 54.669| 49.544| 25.815| 32.649| 29.232| 74.599| 77.541| 76.070|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|D) 3. SINIF İNŞ.| 69.284| 77.446| 73.365| 46.412| 55.238| 50.825| 29.897| 36.161| 33.029| 17.653| 22.115| 19.884| 50.588| 60.079| 55.334|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|E) BASİT        | 30.086| 33.028| 31.557| 15.850| 20.406| 18.128| 11.769| 14.141| 12.955|  9.017| 11.769| 10.393| 12.149| 15.471| 13.810|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
+----------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
|BİNALAR         |TAŞ DUVARLI BİNA       |G.KONDU TARZI BİNA     |KER. VE DİĞ.BASİT      |
|                +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|                |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

    21) DİĞER TİCARETHANE ve İŞYERLERİ
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|A) LÜKS İNŞ.    |      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|B) 1. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|C) 2. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|D) 3. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|E) BASİT        |  9.681| 12.907| 11.294|  8.257|  9.681|  8.969|  5.031|  6.359|  5.695|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

+----------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
|BİNALAR         |ÇELİK KARKAS BİNA      |BETONARME KARKAS       |Y.KAĞİR BİNA           |YIĞMA Y.KAĞİR BİNA     |AHŞAP BİNALAR          |
|                +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|                |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

    22) MESKEN BİNALARI
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|A) LÜKS İNŞ.    |200.167|213.453|206.810|118.733|133.254|125.994| 97.378|100.416| 98.897|      -|      -|      -|158.596|174.825|166.711|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|B) 1. SINIF İNŞ.|132.305|142.745|137.525| 74.980| 82.382| 78.681| 62.356| 65.773| 64.065| 41.097| 43.089| 42.093|102.029|114.604|108.317|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|C) 2. SINIF İNŞ.| 87.792| 96.714| 92.253| 48.025| 57.041| 52.533| 40.811| 42.710| 41.761| 28.947| 29.422| 29.185| 65.868| 75.454| 70.661|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|D) 3. SINIF İNŞ.| 59.224| 65.868| 62.546| 33.883| 40.527| 37.205| 30.467| 31.701| 31.084| 20.406| 20.785| 20.596| 34.357| 36.446| 35.402|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|E) BASİT        | 24.392| 29.707| 27.050| 17.274| 24.392| 20.833|  9.681| 10.060|  9.871|  9.681| 10.060|  9.871| 11.199| 13.477| 12.338|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

+----------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+
|BİNALAR         |TAŞ DUVARLI BİNA       |G.KONDU TARZI BİNA     |KER. VE DİĞ.BASİT      |
|                +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|                |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |ASG.   |AZA.   |ORT.   |
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
    22) MESKEN BİNALARI
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|A) LÜKS İNŞ.    |      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|B) 1. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|C) 2. SINIF İNŞ.|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|D) 3. SINIF İNŞ.| 17.084| 21.069| 19.077|  9.777| 15.185| 12.481|      -|      -|      -|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|E) BASİT        |  6.833| 10.820|  8.827|  5.884|  6.833|  6.359|  4.650|  5.884|  5.267|
+----------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

* REGA : Yukarıdaki Tablolar Tarafımızdan İkiye Bölünmüştür *
    23) ÖZELLİK ARZEDEN BİNALAR PREFABRİK VE ÖN GERİLİMLİ İNŞAAT TÜRÜ İLE
    ÖZELLİK ARZ EDEN BİNALARIN ASGARİ BEYANDA GÖSTERİLECEK DEĞERLERİ,
    CETVELİN 1-22 SIRALARINDA BETONARME KARKAS İNŞAAT TÜRÜNÜN KULLANILIŞ
    TARZINA GÖRE (OTEL-SİNEMA-TİYATRO-İŞYERİ-MESKEN BİNASI GİBİ) EN YAKIN
    OLANIN LÜKS İNŞAAT SINIFINDAKİ DEĞERLERLE İLGİLİ ORTALAMA RAKAM ESAS
    ALINARAK HESAPLANACAK DEĞERDEN AŞAĞI OLAMAZ, ANCAK, BETONARME KARKAS
    BİNALARIN LÜKS İNŞAAT TÜRÜ İÇİN METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELİ
    BELİRLENMEMİŞ İSE BU SINIFIN ALTINDAKİ BELİRLEME YAPILMIŞ İLK SINIFA AİT
    ORTALAMA RAKAMI NAZARA ALINIR. (DEĞERLEME SIRASINDA BU BİNALARIN İNŞA
    TARZLARINA VE KULLANILAN MALZEMEYE VE BİNAYI KARAKTERİZE EDEN ÖZELLİĞİNE
    GÖRE YERİNDE GÖRÜLEREK DEĞER TAKDİRİNE GİDİLMESİ İSABETLİ OLUR.)

    NOT: METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİNE ASANSÖR, KALORİFER VEYA
    KLİMA TESİSATI BEDELLERİ DAHİL DEĞİLDİR. (BİNADA KALORİFER, KLİMA VE
    ASANSÖR TESİSATI VARSA BU BEDELLERE KALORİFER VEYA KLİMA İÇİN %8,
    ASANSÖR İÇİN %6 ORANINDA İLAVE YAPILACAKTIR.)