GİB Tarafından Defter Beyan Sisteminde Yapılan Değişiklikler

DUYURULAR
 

  • KDV-1, KDV-2, Muhtasar, Muhtasar-SGK ve Damga Vergisi beyannamelerinde aylık beyanname veren mükellefler için Nisan ayı seçimi açılmıştır.
  • Geçici Vergi Beyannamesi'nde Mükellefin Kazancının Tespit Yöntemi ve Varsa Ortak Olunan Firmalara Ait Bilgiler tablosunda Pay Oranı'nın ondalıklı girilebilmesi sağlanmıştır. 03.05.2018

 

        Kaynak : https://www.defterbeyan.gov.tr/duyurular.html