2021 YILINDA UYGULANACAK VERGİ  HAD VE TUTARLARI

 

04.01.2021/5 - Harçlar Kanunu'nda Yer Alan Harçların Döviz Cinsinden Hesaplanmasına İlişkin Döviz Kuru…>>>

04.01.2021/6 - 2021 Yılında İade Konusu Yapılamayacak KDV Tutarı…>>>

04.01.2021/7 - 2021 Yılında Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınacak Özel İletişim Vergisi...>>>

04.01.2021/8 – 2021 Yılında Engellilerin ÖTV Ödemeksizin İktisap Edebilecekleri Taşıt Değerleri…>>>

04.01.2021/9 - 2021 Yılı Harç Tutarları...>>>

04.01.2021/10 - 2021 Yılında Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi ve İstisna Tutarları...>>>

04.01.2021/11 - 2021 Yılı Çevre Temizlik Vergisi Tutarları...>>>

04.01.2021/12 - 2021 Yılı Damga Vergisi Tutarları...>>>

04.01.2021/13 – 2021 Yılında   Değerli Konut Vergisi Uygulaması..>>>

04.01.2021/14 - 2021 Yılında Uygulanacak Emlak Vergisine Esas Değerler...>>>

04.01.2021/15 – 2021 Yılında Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Maktu Tutarlar…>>>

04.01.2021/16 - 2021 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları...>>>

04.01.2021/17 – 2021 Yılında Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Maktu Tutar ve Hadler…>>>