Defter beyan sisteminde, aylık muhtasar beyannamelerde beyan edilen bilgilerin otomatik olarak bir sonraki aya aktarılması uygulaması başlamıştır.

Meslektaşlarımıza duyurulur...