Mali Güç Tevsikine İlişkin Genelge KM-2021/2’ye İlişkin Duyuru (2021/KM-6)