Cari Dönem Mahsuplarının Yapılmayacağına İlişkin Duyuru