Anayasa Mahkemesinin 24/3/2022 Tarihli ve E: 2019/80, K: 2022/31 Sayılı Kararı