2022 Yılı Temmuz Ayı Aylıklarının Ödenmesine İlişkin Genelge (Genelge Sıra No:8)