5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /61 "Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı"