Asgari İşçilik Hesabında Kullanılan Yapı Yaklaşık Birim Maliyetlerinde Değişiklik Yapıldı