Previous Page  4 / 18 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 18 Next Page
Page Background

Editörden

Ülkemizde ve dünyada vergi gündemine

baktığımızda bizlere çok güzel bir konum

belirlemesi yapıyor. Dünyanın ve Türkiye’nin

gündeminin ne kadar farklı olduğunu gösteriyor.

Avrupa Birliği ve OECD dijital ekonominin

vergilendirilmesine odaklandı. Bilindiği gibi

uluslararası vergi sistemi, bir şirketin belirli bir

bölgedeki fiziksel varlığına dayanmaktadır.

E-ticaret, şirketlerin fiziksel olarak bulunmadığı

yerlerde önemli karlar elde edebileceği için

vergilemenin doğasını bozmuştur. Bu bozulmanın

önlenmesi AB ve OECD’nin vergilemede öncelikli

gündemini oluşturuyor.

Ülkemize geldiğimizde ise durum tamamen değişiyor.

Yıllardır vergi adaletini bozan, belge ve kayıt düzenini yok

eden, adeta kayıt dışı ekonomi bataklığını gelişmesine katkı

sağlayan götürü gider veya basit usul dediğimiz uygulama

ortadan kaldırılmak yerine daha da güçlendirecek bir teklif

TBMM’ne sunuldu.

“Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına

Dair Kanun Teklifi”nin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu

görüşmeleri sırasında, gerek ülke ekonomisi ve vergi sistemimiz

gerekse mesleğimiz için sakıncalı olacak bazı sektör ve meslek

gruplarında faaliyette bulunan mükelleflerin hasılat esaslı kazanç

tespiti yoluyla vergilendirilmesine ilişkin 1’inci maddesi, Birliğimiz

ve Odalarımızın girişimleri ve Komisyon Üyesi Milletvekillerinin

desteği ile değiştirilmiştir.

Verdikleri destek nedeniyle Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi tüm

milletvekillerimize ve emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunarız.

Gelecek sayımızda buluşmak üzere güzel günler diliyorum.

Vergide gündem; dünya ve biz

Yahya ARIKAN

TÜRMOB Genel Sekreteri

4

TÜRMOB