Previous Page  4 / 14 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 14 Next Page
Page Background

Editörden

Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları

Kurulu (IAASB) denetimde yeni bir yaklaşımı

hayata geçirmek için önemli bir çalışmayı görüşe

sundu.

Büyük işletmelerin denetiminde kullanılan,

Uluslararası Denetim Standartları ulaştığı hacim

ve karmaşık yapısı ile uygulayacıların önemli

bir birikime sahip olmaları ve büyük emek

harcamalarını beraberinde getirmektedir.

KOBİ’lere yönelik hazırlanan denetim

standartlarında ise maalesef sonuç alınamamış

ve küresel düzeyde uygulamada hedefe

ulaşılamamıştı.

Tüm bu gelişmeler Uluslararası Denetim ve Güvence

Standartları Kurulu’nu daha az karmaşık işletmelerin

denetimi konusunda yeni arayışlara itmek zorunda bıraktı.

Yeni arayışlarda işletmenin karmaşık bir yapıya sahip olup olmaması

temel belirleyici unsur olarak ele alındı. Bu standardın uygulanma alanını

işletmenin cirosu, çalışan sayısı, üretim hacmi gibi kıstaslar değil karmaşık

bir yapıya sahip olup olmaması belirleyecek.

Denetimin büyük işletmeler dışında uygulamaya geçirilememesinin

eksikliğini gidermeye aday olan daha az karmaşık işletmelerin denetimi

standardının çerçeve taslağının hazırlanması için çalışmalar başladı.

12 Eylül 2019 tarihine kadar görüşe açık olacak olan taslak bu görüşler

doğrultusunda hazırlanacak daha sonra son şeklinin verilmesiyle 2020

yılından itibaren de uygulamaya girmesi bekleniyor.

Daha az karmaşık işletmelerin denetimi, denetimin eksik ayağını gidermesi

ile birlikte, denetimde tarihi bir dönüm noktası oluşturmaya şimdiden aday.

Gelecek sayımızda buluşmak üzere güzel günler diliyorum.

Denetimde yeni yaklaşım

Yahya ARIKAN

TÜRMOB Genel Sekreteri

4

TÜRMOB