Previous Page  7 / 14 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 14 Next Page
Page Background

7

BİZDEN

HABERLER

sahip olmalıdırlar. Bu donanım

ise ancak eğitimle sağlanabilir.

Geçmiş dönemlerde olduğu

gibi önümüzdeki dönemlerde

de ‘Muhasebe Standartları’ ve

‘Bağımsız Denetim’ alanındaki

eğitimlerimize büyük önem

vereceğiz.” dedi.

Sempozyumda; muhasebe

standartları ve finansal

raporlama, makro ekonomik

faktörler, performans yönetimi,

sektörel uygulamalar, eğitim,

bankacılık sektörü, finansal

raporlama, özel muhasebe

uygulamaları, denetim, maliyet

muhasebesi, sürdürülebilirlik,

yönetim muhasebesi, iç denetim

konuları ele alındı.

muhasebenin artık kayıt tutma

fonksiyonundan, finansal

raporlama fonksiyonuna

hızla geçiş yaptığını kaydetti.

Yontan, “Ulusal ve uluslararası

düzenleyici otoriteler ve

standart koyucu kurullar,

düzenleme ve standartlarını

daha özenle değerlendirmekte

ve yenilemektedirler. Bağımsız

denetim kavramının önemini

artırmakta ve meslek

mensuplarının bu alana

yönelmelerine neden olmaktadır.

Bağımsız Denetime ve Bağımsız

Denetçiye olan talep her

geçen gün artmaktadır. Bu

gelişmeler meslek mensupları

için önemli bir fırsattır. Meslek

mensupları bağımsız denetim

alanında yeterli bir donanıma