• Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar için Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnası Broşürü

  Belgeyi İndir
 • e-Sigorta Poliçesi Teknik Kılavuzu

  Belgeyi İndir
 • Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi - GİB

  Belgeyi İndir
 • Toplu Gider Kayıtlarının Excel Aracılığıyla Aktarımına Yönelik Kullanım Kılavuzu

  Belgeyi İndir
 • Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi Broşürü

  Belgeyi İndir
 • Türkiye’de Yerleşmiş Olmayanlar (Dar Mükellefler) İçin Kira Geliri Rehberi

  Belgeyi İndir
 • Zirai Kazanç Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi

  Belgeyi İndir
 • Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi

  Belgeyi İndir
 • Gayrimenkullerin 5 Yıl İçinde Elden Çıkarılmasında Gelir Vergisi Beyanı Broşürü

  Belgeyi İndir
 • Diğer Kazanç ve İratların Vergilendirilmesi Rehberi

  Belgeyi İndir
 • Menkul Sermaye İradı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi

  Belgeyi İndir
 • Ücret Geliri Elde Edenler İçin Vergi Rehberi

  Belgeyi İndir
 • Ticari Kazanç Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi

  Belgeyi İndir
 • Kira Geliri Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi

  Belgeyi İndir
 • Hazır Beyan Sistemi Broşürü

  Belgeyi İndir
 • Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen Mükelleflerde Gelir Vergisi İstisnası Rehberi-2022

  Belgeyi İndir
 • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine Yönelik Yeni Düzenlemelere İlişkin Kılavuz

  Belgeyi İndir
 • e-Arşiv Teknik Kılavuzu - Ocak 2022

  Belgeyi İndir
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik İdari Para Cezası Rehberi - 2022

  Belgeyi İndir
 • e-Fatura Uygulaması Özel Entegrasyon Kılavuzu (Güncellenmiş hali)

  Belgeyi İndir
 • e-Arşiv Başvuru Kılavuzu

  Belgeyi İndir
 • Gayrimenkul ve Taşıt Satışında Vergi Mükellefiyetinin Esasları Broşürü

  Belgeyi İndir
 • Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki Broşürü

  Belgeyi İndir
 • Kurumların Taşınmaz ve İştirak Hisselerinin Satışında İstisna Rehberi

  Belgeyi İndir
 • Taşınmazlar İle Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlemesi Broşürü

  Belgeyi İndir
 • E-Arşiv Fatura Portali Özel Entegratör Sistemleri ile Entegrasyon ve Uygulama Kılavuzu

  Belgeyi İndir
 • Döviz Alım-Satım Belgesine ait Teknik Kılavuz

  Belgeyi İndir
 • Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürü

  Belgeyi İndir
 • Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi

  Belgeyi İndir
 • 7326 Sayılı Kanunun 5 İnci Maddesi Kapsamında Gelir Vergisi Yönünden Yapılacak Matrah Artırımına İlişkin Rehber

  Belgeyi İndir
 • Vergilerde Pişmanlıkla Beyan Uygulaması Broşürü

  Belgeyi İndir
 • e-Adisyon Belgesi Teknik Kılavuzu

  Belgeyi İndir
 • Beyan Edilmemiş Gelir ve Kazançların Pişmanlıkla Beyanı Broşürü

  Belgeyi İndir
 • Kesinleşmiş, Dava Aşamasında veya İnceleme ve Tarhiyat Safhasındaki Borçların Yapılandırılması Broşürü

  Belgeyi İndir
 • İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Broşürü

  Belgeyi İndir
 • Öğrenim ve Katkı Kredisi Borçlarının Yapılandırılması Broşürü

  Belgeyi İndir
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Taşıtla İlgili İdari Para Cezalarının Yapılandırılması Broşürü

  Belgeyi İndir
 • Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi

  Belgeyi İndir
 • Yapılandırma Kanunu Rehberi - 7326

  Belgeyi İndir
 • Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Başvuru Kılavuzu

  Belgeyi İndir
 • Elektronik Arşiv Kılavuzu (Haziran 2021)

  Belgeyi İndir
 • e-Fatura Uygulaması İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzu

  Belgeyi İndir
 • İnteraktif Vergi Dairesi Broşürü

  Belgeyi İndir
 • E-Arşiv Uygulamaları (E-Arşiv Fatura, E-SMM) İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzu

  Belgeyi İndir
 • Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi

  Belgeyi İndir
 • - G.V.K. Geçici 67’nci Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi-2021

  Belgeyi İndir
 • Türkiye’de Yerleşmiş Olmayanlar (Dar Mükellefler) İçin Kira Geliri Beyanı Broşürü-2021

  Belgeyi İndir
 • Türkiye’de Yerleşmiş Olmayanlar (Dar Mükellefler) İçin Kira Geliri Rehberi-2021

  Belgeyi İndir
 • Zirai Kazançların Vergilendirilmesi Rehberi-2021

  Belgeyi İndir
 • Serbest Meslek Kazancı İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü-2021

  Belgeyi İndir
 • Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi-2021

  Belgeyi İndir
 • Ticari Kazançlar İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü-2021

  Belgeyi İndir
 • Ticari Kazanç Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi-2021

  Belgeyi İndir
 • Gayrimenkullerin 5 Yıl İçinde Elden Çıkarılmasında Gelir Vergisi Beyanı Broşürü-2021

  Belgeyi İndir
 • Diğer Kazanç ve İratların Vergilendirilmesi Rehberi-2021

  Belgeyi İndir
 • Menkul Sermaye İradı İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü-2021

  Belgeyi İndir
 • Menkul Sermaye İradı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi-2021

  Belgeyi İndir
 • Ücret Geliri Elde Edenler İçin Vergi Rehberi-2021

  Belgeyi İndir
 • Kira Geliri Elde Edenler İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü-2021

  Belgeyi İndir
 • Kira Geliri Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi-2021

  Belgeyi İndir
 • Hazır Beyan Sistemi Broşürü-2021

  Belgeyi İndir
 • e-Fatura Özel Entegrasyon Kılavuzu-2021

  Belgeyi İndir
 • Diğer Ücretlilerin Vergilendirilmesi Rehberi - 2021

  Belgeyi İndir
 • Basit Usule Tabi Mükelleflerin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü-2021

  Belgeyi İndir
 • Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi-2021

  Belgeyi İndir
 • Yurt Dışında ve Yurt İçinde Bulunan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Rehberi

  Belgeyi İndir
 • Borçların Yapılandırılması Broşürü

  Belgeyi İndir
 • Öğrenim ve Katkı Kredisi Borçlarına İlişkin Broşür

  Belgeyi İndir
 • MTV ve Trafik Para Cezası Borçlarının Yapılandırılması Broşürü

  Belgeyi İndir
 • e-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu

  Belgeyi İndir
 • Elektronik Dekont (e-Dekont) Kılavuzu

  Belgeyi İndir
 • e-Bilet Rapor Özeti Kılavuzu

  Belgeyi İndir
 • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Broşürü

  Belgeyi İndir
 • Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Karşılıklı Olarak Otomatik Değişim Standardı Rehberi

  Belgeyi İndir
 • Vergi Kesintisi Yapma Zorunluluğu Olmayanlar İçin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Kılavuzu

  Belgeyi İndir
 • YN ÖKC Bilgi Fişleri Teknik Kılavuzu

  Belgeyi İndir
 • Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi

  Belgeyi İndir
 • Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürü

  Belgeyi İndir
 • e-SMM Broşürü

  Belgeyi İndir
 • Yurt İçi ve Yurt Dışı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Broşürü-2019

  Belgeyi İndir
 • İşe Başlama/Bırakma ve Değişiklik Bildirimi Broşürü

  Belgeyi İndir
 • İnteraktif Vergi Dairesi Broşürü

  Belgeyi İndir
 • Elektronik Tebligat Sistemi Broşürü

  Belgeyi İndir
 • Elektronik Ortamda Düzenlenen Muhasebe Fişlerine İlişkin Kılavuzu

  Belgeyi İndir
 • Kurumlar Vergisi Rehberi-2020

  Belgeyi İndir
 • Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki Broşürü

  Belgeyi İndir
 • Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi Broşür-2020

  Belgeyi İndir
 • G.V.K. Geçici 67 nci Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi-2020

  Belgeyi İndir
 • Hazır Beyan Sistemi Broşürü-2020

  Belgeyi İndir
 • Diğer Kazanç ve İratların Vergilendirilmesi Rehberi-2020

  Belgeyi İndir
 • Menkul Sermaye İradı İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü-2020

  Belgeyi İndir
 • Gayrimenkullerin 5 Yıl İçinde Elden Çıkarılmasında Gelir Vergisi Beyanı Broşürü-2020

  Belgeyi İndir
 • Menkul Sermaye İradı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi-2020

  Belgeyi İndir
 • Serbest Meslek Kazancı İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü-2020

  Belgeyi İndir
 • Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi-2020

  Belgeyi İndir
 • Ticari Kazançlar İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü-2020

  Belgeyi İndir
 • Ticari Kazanç Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi-2020

  Belgeyi İndir
 • e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu-2020

  Belgeyi İndir
 • Ücret Geliri Elde Edenler İçin Vergi Rehberi-2020

  Belgeyi İndir
 • Türkiye’de Yerleşmiş Olmayanlar (Dar Mükellefler) İçin Kira Geliri Beyanı Broşürü-2020

  Belgeyi İndir
 • Guidebook On Rental Income For Non-Resident Taxpayers-2020

  Belgeyi İndir
 • Türkiye’de Yerleşmiş Olmayanlar (Dar Mükellefler) İçin Kira Geliri Rehberi-2020

  Belgeyi İndir
 • Kira Geliri İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü-2020

  Belgeyi İndir
 • Kira Geliri Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi-2020

  Belgeyi İndir
 • Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Kılavuzu-2020

  Belgeyi İndir
 • Diğer Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi Rehberi-2020

  Belgeyi İndir
 • Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi-2020

  Belgeyi İndir
 • Basit Usule Tabi Mükelleflerin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü-2020

  Belgeyi İndir
 • Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Başvuru, İzin, Onay ve Denetim Süreçleri Kılavuzu

  Belgeyi İndir
 • e-Arşiv Fatura Uygulamasına Dahil Olmayan Mükelleflerce Tutarı 5.000 TL ve 30.000 TL’yi Aşan Faturaların GİB Portalından Düzenleme Kılavuzu

  Belgeyi İndir
 • Hızlı Gelir ve Hızlı Gider Kayıtlarına İlişkin Kullanım Kılavuzu

  Belgeyi İndir
 • Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarında Yer Alan Karşılıklı Anlaşma Usulüne İlişkin Rehber-2019

  Belgeyi İndir
 • Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması Broşürü-2020

  Belgeyi İndir
 • Vergilerde Pişmanlık Uygulaması Broşürü

  Belgeyi İndir
 • e-Defter Uygulama Kılavuzu V 1.7

  Belgeyi İndir
 • Vergi Hatalarında Düzeltme İşlemleri Broşürü

  Belgeyi İndir
 • Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler Broşürü

  Belgeyi İndir
 • Defter-Beyan Sistemi Broşürü

  Belgeyi İndir
 • Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürü

  Belgeyi İndir
 • Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Kılavuzu

  Belgeyi İndir
 • İnteraktif Vergi Dairesi Broşürü

  Belgeyi İndir
 • Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki Broşürü

  Belgeyi İndir
 • Temel Fatura İptal Portalı Kullanım Kılavuzu

  Belgeyi İndir
 • Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi Broşürü

  Belgeyi İndir
 • G.V.K. Geçici 67 nci Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi

  Belgeyi İndir
 • Serbest Meslek Kazancı İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü-2019

  Belgeyi İndir
 • Ticari Kazançlar İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü-2019

  Belgeyi İndir
 • Menkul Sermaye İradı İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü-2019

  Belgeyi İndir
 • Türkiye’de Yerleşmiş Olmayanlar (Dar Mükellefler) İçin Kira Geliri Beyanı Broşürü-2019

  Belgeyi İndir
 • Türkiye’de Yerleşmiş Olmayanlar (Dar Mükellefler) İçin Kira Geliri Rehberi (Guidebook On Rental Income For Non-Resident Taxpayers) 2019

  Belgeyi İndir
 • Kira Geliri İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanı Broşürü-2019

  Belgeyi İndir
 • Hazır Beyan Broşürü

  Belgeyi İndir
 • Defter Yönetimi ve Bilanço Esasına Geçiş Kılavuzu-2019

  Belgeyi İndir
 • Defter Beyan Sistemi Envanter Takip Listesi Kullanıcı Kılavuzu

  Belgeyi İndir
 • Basit Usule Tabii Mükelleflerin Beyan Kılavuzu (Ekran Görüntüleri ile Anlatım)-2019

  Belgeyi İndir
 • Diğer Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi Rehberi-2019

  Belgeyi İndir
 • Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi-2019

  Belgeyi İndir
 • VUK Posta Yoluyla Tebligatta Yeni Dönem Broşürü-2019

  Belgeyi İndir
 • Defter Yönetimi Kılavuzu-2019

  Belgeyi İndir
 • Karşılama Ekranları Kılavuzu-2019

  Belgeyi İndir
 • 2019 Defter Beyan Sistemi Sabit Kıymet Yönetimi Kullanıcı Kılavuzu

  Belgeyi İndir
 • Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi 2019

  Belgeyi İndir
 • Ücret Geliri Elde Edenler İçin Vergi Rehberi 2019

  Belgeyi İndir
 • Ticari Kazanç Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi 2019

  Belgeyi İndir
 • Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi 2019

  Belgeyi İndir
 • Menkul Sermaye İradı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi 2019

  Belgeyi İndir
 • KOBİ Vergilendirme Rehberi

  Belgeyi İndir
 • Kira Geliri Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi 2019

  Belgeyi İndir
 • Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Vergi Rehberi 2018

  Belgeyi İndir