Geçmiş Dönem Başkanları

a--masis-yontan
A. Masis Yontan
(2017 - 2019)

1951 Derik-Mardin doğumlu.

Marmara Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İstanbul İ.T.İ.A Maliye ve Muhasebe Yüksek Okulundan mezun oldu.

1986-1998 yılları arasında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak mesleğe başladı .

1998 yılından bu yana Yeminli Mali Müşavir olarak mesleki çalışmalarını sürdürmektedir. Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği şube kuruculuğu ile yönetim kurulu sekreterliği, 1989 yılında İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkan Yardımcılığı, 2003-2004 öğretim döneminde İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlisi ve 2004-2013 tarihleri arasında TÜRMOB Denetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2016-2017 (11.05.2017) tarihine kadar TÜRMOB Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği Disiplin kurulu üyeliği, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunları Derneği (İSTİVAK ) Vakfı Denetim Kurulu Üyesi ile Genel Merkez delegeliği, Mardin Dernekleri Federasyonu (MARDİNFED) yönetim kurulunda Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini sürdürmektedir.

Çeşitli gazete ve dergilerde mesleki yazıları yayımlanmış, Ulusal ve uluslararası sempozyum, kongre, seminer, panel ve eğitim çalışmalarına konuşmacı, eğitmen ve katılımcı olarak katılmıştır. TESMER İstanbul Şubesi bünyesinde muhasebe ve vergi konularında eğitmen olarak bulunmaktadır.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

cemal-yukselen
Cemal YÜKSELEN
(2016 - 2017)

1958 Antakya doğumlu.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden 1979 yılında mezun oldu. 1980'de İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde yüksek lisansını, 1984'te Çukurova Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. 1988'de Doçent, 1994'te Profesör oldu.

1990 yılında Hatay SMMM Odası’nda Yayın Kurulu üyeliği, 1994 – 2000 yılları arasında Danışma Meclisi Başkanlığı, 2000 – 2009 yılları arasında Hatay TESMER’in kuruluşunda görev alarak sekreterlik görevlerinde bulundu. Bu süre içinde maliyet muhasebesi ve mali analiz teknikleri derslerini verdi.

TÜRMOB'da, 2016-2017 (11.05.2017) tarihine kadar TÜRMOB Genel Başkan'lığı görevini yürütmüştür.

Çeşitli kamu kurumlarında ve özel şirketlerde pazarlama, müşteri ilişkileri yönetimi, hizmet pazarlaması, yönetim, aile şirketlerinde kurumsallaşma ve yönetim konularında çok sayıda çalışma, konferans ve seminerler düzenlemektedir.

İşletmecilik alanlarında ulusal ve uluslararası yayınlarda makaleleri yayımlanmış ve 10'un üzerinde kitabı bulunmaktadır.

Halen danışmanlık şirketinde kurucu ortak olup yeminli mali müşavirlik yapmaktadır.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

nail-sanli
Nail SANLI
(2010 - 2016)

1957 yılında Mardin’de doğdu. 1981’de Ege Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. 1976 yılında özel sektörde başladığı mesleki faaliyetini 1984’den itibaren serbest olarak sürdürmektedir.

1988 yılından beri aktif olarak meslek mücadelesinin içinde yer aldı.

1992-1998 yılları arasında İstanbul SMMM Odası Sekreterliği,1998-2000 yılları arasında Çağdaş Muhasebeciler Vakfı Başkanlığı, 2000-2008 yılları arasında TÜRMOB Genel Sekreterliği, 2008-2010 yılları arasında TÜRMOB Genel Başkan Yardımcılığı ve 2010-2016 yılları arasında TÜRMOB Genel Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu’nda (IFAC) Gelişmekte Olan Ülkeler Komitesi (DNC) Üyeliği ve 17. Dünya Muhasebe Kongresi Genel Sekreterliği yaptı. Vergi, muhasebe ve mesleki konularda yayınlanmış çok sayıda makalesi vardır.

Halen İstanbul’da Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmakta olup evli ve iki çocuk babasıdır.

-masum-turker
Masum TÜRKER
(2008 - 2010)

1951 yılında Mardin’de doğdu. 1969 yılında Pertevniyal Lisesi’ni, 1973 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Doktorasını 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yaptı.

Öğrenci iken, 1967 yılında muhasebe mesleğine başladı. 1971 yılından itibaren mali müşavir olarak çalışmaya başladı. 1981 yılında şirketleşerek muhasebecilik ve mali müşavirlik yanı sıra denetim ve yönetim danışmanlığı hizmetleri sunmaya başladı. 1989 yılında Yeminli Mali Müşavir oldu. TÜRKERLER Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin kurucu ortağı ve aynı zamanda sorumlu ortak baş denetçisidir.

1970 yılında muhasebeciliğin yanı sıra gazetecilik yapmaya başladı. 1983-1986 yıllarında Güneş Gazetesi’nde Murahhas Üye, 1983-1987 yıllarında Türk Haberler Ajansı Başkanlığı, 1988-1992 yılları arasında Gazete Sahipleri Derneğinin Genel Başkanlığı, 1985-1986 yıllarında Hürriyet Yayın Holding’de Yönetim Kurulu Üyeliği, 1994-2004 yıllarında Nokta ve Ekonomik Trend Dergilerinde Genel Yayın Yönetmenliği, 1999 yılında Yeni Yüzyıl Gazetesi’nde yazarlık, 1994-1999 yılları arasında HBB Televizyonu Platform Tartışma Programının Yapımcığını ve sunucuğunu yaptı.

1978’den beri çeşitli üniversitelerde (Gazi Üniversitesi Bolu İdari Bilimler Fakültesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Işık Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi) öğretim görevlisi ve konuk öğretim üyesi olarak denetim, muhasebe ve merkez bankacılığı dersleri veriyor.

1985-1989 yılları arasında Türkiye İthalat ve İhracat Bankası’nda Yönetim Kurulu Üyeliği ve murakıplık, 1992-1994 yıllarında Türkiye Kalkınma Bankası Denetim Kurulu Üyeliği yaptı.

1985-1987-1988 yıllarında Futbol Federasyonu Üyeliği yaptı.

1975-2009 yılları arasında Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği’nde Yönetim Kurulu Üyeliği, Genel Sekreterlik, Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel Başkanlık yaptı. 1988 yılında kurucusu olduğu Bağımsız Denetim Derneği’nin 1990 yılına kadar Genel Sekreteri olarak görev yaptı.

1992-1999 yılları arasında TÜRMOB’da Genel Başkan Yardımcılığı ve Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nde Başkanlık görevlerinde bulundu.

1994-1999 yılları arasında Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Genel Sekreterliğini, 2003-2009 yılları arasında Türkiye Denetim Standartları Kurul Başkanlığını yürüttü.

1999-2002 yılları arasında İstanbul Milletvekili olarak görev yaptı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği, TBMM Yüksek Öğretim Araştırma Komisyonu Üyeliği, Türkiye-Avusturya Parlamentoları ile Türkiye-Sudan Parlamentoları Dostluk Grupları Başkanlıkları görevlerinde bulundu. 2002’de Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olarak 57.Hükümette yer aldı.

2008-2010 yılları arasında TÜRMOB Genel Başkanlığı ve Temel Eğitim Staj Merkezi Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) Eğitim Komitesi Üyeliği ile Küçük ve Orta Ölçekli Muhasebe Firmaları-Büroları Komitesi Üyeliği görevlerinde bulundu. 2011’den beri IFAC Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

Akdeniz Ülkeleri Muhasebeciler Federasyonunda (FCM) Konsey Üyeliği, Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, halen FCM Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Muhasebe, Denetim ve Vergi konularında yayınlanmış kitapları, ulusal ve uluslararası bildirileri ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

mehmet-timur
Mehmet TİMUR
(2005 - 2008)

1941 yılında Kars Çıldır’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kars’ta tamamladı.

1966 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden mezun oldu.

1969 yılında Gümrük ve Tekel Bakanlığı’nda iki yıl Raportör olarak çalıştı. 1971 yılında Gelirler Kontrolörlüğü’ne geçti. 1979 yılında Gelirler Baş Kontrolörü oldu ve buradan 1996 yılında emekliye ayrıldı.

Mesleki dergilerde yayınlanan makalelerinin yanı sıra, kitapları bulunmaktadır.

Halen Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmakta olan Mehmet Timur, 1996-2000 yıllarında TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Saymanlığı görevlerinde bulundu.

2003-2008 yılları arasında TÜRMOB Genel Başkanlığı görevini yürüttü.

mustafa-ozyurek
Mustafa ÖZYÜREK
(1992 - 2005)

1939 yılında Nevşehir’de doğdu. İlk eğitimini Nevşehir’de (Göreme İlkokulu), orta ve lise öğrenimini Kırıkkale’de tamamladı. 1962 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl, yarışma sınavını kazanarak Maliye Bakanlığı Hesap Uzman Yardımcılığı’na atandı. 1965 yılında, yeterlilik sınavında başarılı oldu ve Maliye Hesap Uzmanlığı görevine getirildi. 1968-1969 yıllarında Paris’te mesleki konularda çalışmalar yaptı.

1971 yılında Petrol Ofisi Genel Müdür Yardımcılığı’na atandı. 1978-1979 yıllarında Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü görevini yürüttü.

Özel sektördeki çeşitli şirketlerde yöneticilik ve danışmanlık yaptı.

1992-2003 yılları arasında TÜRMOB Genel Başkanlığı, 1997-2002 yılları arasında da İş Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu Uyum Komitesinde (IFAC - Compliance Committee) Türkiye’yi temsil etti.

2005 yılında Üçlü Kararname ile Hesap Uzmanları Kurul Başkanlığınca “Maliye Bakanlığı Fahri Hesap Uzmanı” unvanı verildi.

22.Dönem Mersin, 23.Dönem İstanbul Milletvekili seçildi.

Vergi, petrol, muhasebe konularında yayımlanmış pek çok makalesi ve “EKONOMİ-MALİYE-MUHASEBE SORUNLARINA BAKIŞ I, II”, “VERGİ DÜNYASINA BAKIŞ”, “VERGİ DİYE DİYE…”, “TAHTA BAVULLA ÇIKTIM YOLA”, adlı kitapların yazarıdır.

Milliyet ve Finansal Forum gazetelerinde ekonomi konularında makaleler yazdı. Bu gazeteler ile diğer gazete ve dergilerde muhasebe, denetim ve vergi konularında beş yüzü aşkın makalesi yayımlandı.

Yeminli Mali Müşavir olan Mustafa Özyürek evli ve iki çocuk babası olup Fransızca bilmektedir.

prof--dr--kamil-buyukmirza
Prof. Dr. Kamil BÜYÜKMİRZA
(1990 - 1992)

1948 yılında Ankara’da doğdu. Bir yıl erken ve doğrudan 2. Sınıftan başladığı ilkokul öğrenimini 1958’de tamamladı. 1964’de birincilikle bitirdiği Trabzon Ticaret Lisesi’nden sonra girdiği Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden 1968’de okul birincisi olarak lisans diploması aldı. 1970’de Amerika Birleşik Devletleri’nde Michigan State University’de şeref öğrencisi olarak master öğrenimini tamamladı. 1974 yılında doktor, 1978 yılında doçent, 1988 yılında profesör unvanını aldı.

Gazi Üniversitesi’nde Dekan Yardımcılığı, Dekan Vekilliği, İşletme Bölümü Başkanlığı, Fakülte Kurulu Üyeliği, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Sosyal Bilimler Enstitüsü Kurulu Üyeliği, Üniversite Senatosu Üyeliği, Bilimsel Araştırma Projeleri Kurulu Üyeliği ve Satın Alma Komisyonu Başkanlığı gibi yönetsel görevlerde bulundu.

Öte yandan, Üniversite dışında, Türk-Amerikan Derneği Yönetim Kurulu Muhasip Üyeliği, Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Akademililer Vakfı Kurucu Başkan Yardımcılığı, Kamu Hizmetleri Araştırma Vakfı Muhasebe Bilimi Danışma Kurulu Başkanlığı, Türk Standardları Enstitüsü Muhasebe Standartları Özel Daimi Komitesi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı Tekdüzen Hesap Planı Hazırlama Komisyonu Başkanlığı ve Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Kurucu Başkanlığı yaptı.

Gazi, ODTÜ, Bilkent, Hacettepe ve Ufuk Üniversiteleri ile Kara Harp Okulu’nda ders, yurt içinde ve Almanya’da çok çeşitli kuruluşlarda seminer verdi. Türkiye, Kıbrıs ve Amerika Birleşik Devletleri’nde konuşmacı veya oturum başkanı olarak konferans, sempozyum, kongre ve panellere katıldı. Gazi Üniversitesi adına 2011 yılında 30. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu’nu düzenledi.

OYAK, Aselsan, Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Türkiye Kalkınma Bankası iştiraklerinin muhasebe ve/veya maliyet/bütçe sistemlerini kurdu. Sağlık Bakanlığı’na bağlı döner sermayeli hastane işletmelerinin maliyet sistemi oluşturma projesini hazırladı.

“Çok Ortaklı Şirketler İçin SPK Sistemine Uygun Muhasebe El Kitabı”, “Maliyet Muhasebesinde Standart Maliyet Sapmaları ve Yönetim Açısından Analizi”, “Değişken Maliyet Yöntemi ve Maliyet Muhasebesinin Amaçları Yönünden Değerlendirilmesi” ve 2015 yılında 20. baskısını yapan “Maliyet ve Yönetim Muhasebesi” kitaplarını yazdı. Çeşitli dergilerde makaleleri yayımlandı.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin 2002 yılında İşletme Bölümü öğrencileri arasında yaptırdığı araştırmada “En Başarılı Öğretici” seçilerek, Fakülte Dekanlığından plaket aldı.

Üniversite Profesörlüğü yanında “Yeminli Mali Müşavir” ve “Bağımsız Denetçi” unvanlarına da sahip olan H. Kamil Büyükmirza, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki IMA (Yönetim Muhasebecileri Enstitüsü) ve Beta Alpha Psi (Ulusal Muhasebe Dayanışma Derneği) üyesidir. ABD’de yayımlanan “Journal of Marketing and Strategic Management” dergisinin Ortadoğu ve Afrika bölgesi editörlüğünü yapmakta ve İngilizce ile Almanca dillerini bilmektedir.