Card image
Mevzuat Sirküleri

1 Temmuz 2020-31 Aralık 2020 Tarihleri Arasında Yurtiçi ve Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları

Detayı Görüntüle
Card image
Mevzuat Sirküleri

1 Temmuz 2020 Tarihinden İtibaren Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı Tutarı

Detayı Görüntüle
Card image
Mevzuat Sirküleri

Temmuz-Aralık 2020 Döneminde Alkollü İçecekler ile Tütün Ürünlerinin Özel Tüketim Vergisi Tutarları

Detayı Görüntüle
 • Mevzuat Sirküleri - 07.07.2020/144

  1 Temmuz 2020-31 Aralık 2020 Tarihleri Arasında Yurtiçi ve Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları Belgeyi İndir PDF Görüntüle
 • Mevzuat Sirküleri - 06.07.2020/143

  1 Temmuz 2020 Tarihinden İtibaren Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı Tutarı Belgeyi İndir PDF Görüntüle
 • Mevzuat Sirküleri - 06.07.2020/142

  Temmuz-Aralık 2020 Döneminde Alkollü İçecekler ile Tütün Ürünlerinin Özel Tüketim Vergisi Tutarları Belgeyi İndir PDF Görüntüle
 • Mevzuat Sirküleri - 06.07.2020/141

  Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapıldı Belgeyi İndir PDF Görüntüle
 • Mevzuat Sirküleri - 02.07.2020/140

  Kısa Çalışma ve Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanma Süresi 1 Ay Uzatıldı Belgeyi İndir PDF Görüntüle
 • Mevzuat Sirküleri - 02.07.2020/139

  Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükelleflerin Kısmi Tevkifata Tabi Alımlarında KDV Tevkifatı Uygulaması 1 Temmuz 2020 Tarihinden İtibaren Başladı Belgeyi İndir PDF Görüntüle
 • Mevzuat Sirküleri - 02.07.2020/138

  Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapıldı Belgeyi İndir PDF Görüntüle
 • Mevzuat Sirküleri - 01.07.2020/137

  1 Temmuz 2020 Tarihi İtibariyle Başlayan e-Fatura, e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu, e-Bilet Uygulamaları Belgeyi İndir PDF Görüntüle
 • E-Kitap - Katma Değer Vergisinde Tam ve Kısmi Tevkifatı Uygulaması

  Katma Değer Vergisinde Tam ve Kısmi Tevkifatı Uygulaması Belgeyi İndir PDF Görüntüle
 • Mevzuat Sirküleri - 09.08.2016/96

  6728 sayılı Kanun ile Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulamaya konulmuştur Belgeyi İndir PDF Görüntüle
 • Mevzuat Sirküleri - 22.03.2016/53

  Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapıldı Belgeyi İndir PDF Görüntüle
 • İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri - ISGM-17.03.2016/14

  Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından “Lise/Dengi Öğrenim Ve Yüksek Öğrenim Mezunu Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası” Konulu 2016/6 Sayılı Genelge Yayımlandı Belgeyi İndir PDF Görüntüle
 • Mevzuat Sirküleri - 19.08.2016/102

  Özel Sirküler : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Belgeyi İndir PDF Görüntüle