• Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi Sayı-41

    Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi Sayı-41 *Muhasebe Stajyerlerinin Profili Üzerine Bir Araştırma * Stratejik Yönetim Muhasebesi ve Vergi Planlaması İlişkisi * Araştırma Geliştirme Giderlerinin İşletmelerin Karlılığı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi * Üretim İşletmelerinde Muhasebe Bilgi Sistemi Kullanımının İncelenmesi Belgeyi İndir PDF Görüntüle
  • Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi Sayı: 40

    Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi Sayı: 40 / Haziran *Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıkların TMS 37 Standardı Kapsamında İncelenmesi * UMS 12 Gelir Vergileri Standardı Kapsamında Mali Kar ve Ticari Kar ile Ertelenmiş Vergiler * Etik Liderlik ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi * İİBF Kapsamındaki Mesleklere Yönelik Eğilimlerin Mali Müşavir.... Belgeyi İndir PDF Görüntüle
  • Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi Sayı: 39 / Mart

    Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi Sayı: 39 / Mart *Toplam Kalite Yönetiminin İşletme Maliyetleri Üzerine Etkisi, Kalite Belgesi Öncesi ve Sonrası Dönem Karşılaştırması * Altın Piyasasında Ay ve Mevsim Etkisinin İncelenmesi, Türkiye Uygulaması * Risk Odaklı İç Denetim Uygulamalarında Yabancı Ortaklığın Etkisi, İMKB Uygulaması * Tarımsal Faaliyetlerin Türkiye Muhasebe Standardı 41 (TMS-41) Belgeyi İndir PDF Görüntüle