• Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi Sayı-52

    * Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) Üyelik Süreci Kapsamında Kamu Sektöründe İç Denetim Kültürü: Kamu İç Denetçilerine Yönelik Bir Araştırma * Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisinde Yayımlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi * “TMS 18 “Hasılat” ve UFRS 15 “Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat” Standartlarının Faktoring İşletmeleri Açısından Değerlendirilmesi” * Petrol Fiyatları ve BIST 100 Hisse Senedi Getirisi İlişkisi * Süreye Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme: Bir KOBİ’de Uygulama *Geleceğin Raporlama Sistemi: Entegre Raporlama * Türkiye Açısından İleriye Yönelik Finansal Bilgilerin İncelenmesi Belgeyi İndir PDF Görüntüle
  • Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi Sayı-51

    *Ağırlıklı ve Kapsamlı Nakit Dönüşüm Süresi : Varsayımsal Veriler Üzerinden Bir Örnek Hesaplama * Kurumsal Sosyal Sorumluluk – Kazanç Yönetimi ve Finansal Performans İlişkisi * Türkiye’de Finansal Tabloların Kamu İktisadi Teşebbüslerindeki (KİT) Gelişimi *Türkiye Enerji Sektöründe Sermaye Yapısını Belirleyen Değişkenlerin Analizi: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Sektör Bilançoları Üzerinde Bir Araştırma *Değişken Risk Algısı ve İç Denetim *Türkiye’de Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Uyumun Firmaların Kazanç Kalitesi Üzerine Etkisi… Belgeyi İndir PDF Görüntüle
  • Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi Sayı-50

    Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi Sayı-50 * Pazarlama Bilgi Sistemi İle Muhasebe Bilgi Sistemi Arasındaki İlişkinin Stratejik Pazarlama Muhasebesi Açısından İncelenmesi : X Otel İşletmesinde Uygulama " Hukuk Fakültesi Mezunlarının Muhasebe Mesleğine Yönelik Farkındalıklarının Ölçülmesi: Eskişehir İline Yönelik Bir Araştırma "Muhasebe Meslek Mensuplarının Karşılaştıkları Sorunlar ve Bağlı Bulundukları Meslek Odasından Beklentileri Üzerine Bir Araştırma * Türkiye’deki Üniversitelerde Lisansüstü Eğitim.... Belgeyi İndir PDF Görüntüle