• Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi Sayı-46

    Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi Sayı-46 * Siber Riskler ve COSO İç Kontrol Bütünleşik Çerçevesi * Evkaf-Haremeyn Muhasebeciliğinde Damad İbrahim Paşa Evkafı * Sigorta Şirketlerinde Finansal Tablo Suistimalleri * Türk İhracatçılarının... Belgeyi İndir PDF Görüntüle
  • Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi Sayı-45

    Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi Sayı-45 *Tedarik Zinciri Yönetiminde Bir Araç Olarak Hedef Maliyet Yaklaşımı ve Bir Örnek Uygulama * Kira Sertifikası Uygulamalarının Vergisel Boyutu ve Muhasebeleştirilmesi * Kaynak Tüketim Muhasebesinde Kapasite Maliyet Yönetimi.... Belgeyi İndir PDF Görüntüle
  • Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi Sayı-44

    Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi Sayı-44 "Genel Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Derse İlişkin Beklentileri ve Başarı Durumlarının Değerlendirilmesi * SMMM Stajyerlerinde Mobbing Algısına Yönelik Van İlinde Bir Araştırma * Muhasebe Meslek.... Belgeyi İndir PDF Görüntüle