• Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi Sayı-49

    Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi Sayı-48 * Hastane İşletmelerinde Müşteri Karlılığının Faaliyete Dayalı Maliyet Yöntemi ile Analiz Edilmesi... * Muhasebe Manipülasyon Yöntemlerinden Agresif Muhasebe ve Bir Uygulama * Türkiye de Bağımsız Denetimde Mesleki Yargı Kullanımında Karşılaşılan Sorunlar * Turizm Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının Oran Yöntemiyle Karşılaştırmalı Analizi * Avrupa Birliği Muhasebe Yönergesi... Belgeyi İndir PDF Görüntüle
  • Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi Sayı-48

    Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi Sayı-48 * Sürdürülebilirlik Bağlamında Uluslararası Güvence Denetim Standardı * Muhasebe Hileleri ile Mücadelede Öz Değerlendirmenin Rolü ve İSO 500 İşletmelerinde Bir Uygulama * Türkiye de En Yüksek Satış Gelirine Sahip 20 Şirketin Satış Geliri ve Karlılık Performansının Karşılaştırılmalı Analizi... Belgeyi İndir PDF Görüntüle
  • Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi Sayı-47

    Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi Sayı-47 * Sürdürülebilirlik Bağlamında Uluslararası Güvence Denetimi Standardı * İşletmelerde Kar Yönetimi ve Kurumsal Yönetim Yapıları Arasındaki İlişki * İç Denetimde Örnekleme Kullanımı... Belgeyi İndir PDF Görüntüle