• ISGM-29.06.2015/14

    İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik 29/06/2015 tarih ve 29401 sayılı Resmi Gazetede Yayımlandı Belgeyi İndir PDF Görüntüle
  • ISGM-23.06.2015/13

    SGK’ya 150.000-TL ve Üzerinde Sigorta Prim Aslı Borcu Bulunan İşverenleri Kamuoyuna Açıklandı Belgeyi İndir PDF Görüntüle
  • ISGM-05.06.2015/12

    Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Hiç Tescil Edilmemiş Veya Tescil Edilmiş Olmakla Birlikte Hiç Bildirimde Bulunulmamış İşyerlerinde İlişiksizlik Belgesi Verilmesine İlişkin 2015/16 Sayılı Genelge Yayımlandı Belgeyi İndir PDF Görüntüle