Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 294) Yayımlandı