Genel Kurul ve Yönetim Organınca Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Esaslar