Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketlere İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi