2016/8423 Sayılı “Artvin İli, Murgul İlçesinde 11.11.2015/13.11.2015 Tarihleri Arasında Meydana Gelen Doğal Afet Nedeniyle Oluşan Mücbir Sebebe İstinaden 6111 ve 6552 Sayılı Kanunlarda Yer Alan Taksit Sürelerinin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar” Yayımlandı