2013 Yılı Öncesine Ait Genel Sağlık Sigortası Prim Borçları Silindi