6728 SAYILI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDADEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI