“Hasılat Esaslı Vergilendirme” Uygulaması ve Yeni Varlık Barışı Düzenlemesi