Kurumların 31 Mart 2023 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralarını Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesaplarına Yatırmaları Halinde Vergi İstisnası