Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Maktu Tutarlar 2023 Yılı İçin Artırıldı