İhale Makamı ile Düzenlenen Sözleşmenin Hükmünden Kısmen veya Tamamen Yararlanılamayan Kısmına İsabet Eden Damga Vergisinin Ret ve İade Edilmesine İlişkin Tebliğ