Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlanmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Daire Yönetmelik Yayımlandı