2016/2 GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE YENİDEN DEĞERLEME ORANI