Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğ (Temlik ve Vergi Borçlarına Takas) (Sıra No: 12)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 49) Yayımlandı